Kom kennismaken in kleurrijk Overvecht

Beste genodigden,

Op suggestie van het UPLR (= Utrechts Platform voor levensbeschouwing en religie)
en met positieve instemming van de gemeente Utrecht
is het volgende plan ontworpen, dat bijzonder goed past in het Jubileum

Utrecht 900 jaar stadsrechten

dat als prachtig motto heeft Utrecht, een samenleving zonder muren,

en waarbij het UPLR zich aansluit met Utrecht, stad van compassie.

Welnu, allerlei verschillende geloofsgroepen komen samen in de

Rafaelkerk Overvecht

om hun eigen diensten en bijeenkomsten te houden,
maar zonder contact te hebben met elkaar.
Ook omwonenden en buurtbewoners zien hen komen en gaan, maar zonder hen te leren kennen.

DAAROM
nodigen wij de volgende groepen en gemeenschappen uit (inloop vanaf 13.30 uur) :

zaterdag 14 mei 2022, 14.00 tot 16.30 uur

De Rafael gemeenschap zelf
Kerkgroepen: Eritrea + Polen + Macedonië + Irak + Suriname Antillen + Afrika > Overvechtse kerken
Buren van de Lichtenberchdreef (die al die mensen zien)
Omar al Farouk-moskee (namens het UPLR)
UPLR-comité

Programma

1. Na het welkom stelt elke groep zich voor (met verhaal en lied), waarna mogelijkheid tot vragen;

2. Pauze met soep + broodjes + hapjes informele ontmoeting;

3. Opdelen in volledig gemengde groepjes voor onderling gesprek over enkele voorgelegde vragen, en eigen onderlinge vragen.

Beste genodigden,
Wij hopen op uw stralende aanwezigheid, op zaterdag 14 mei. Wij geloven in een nuttige en vreugdevolle ontmoeting.
Wij vertrouwen op goed weer rond het mooie Watertorenpark.

Priester Koos Smits Rafaelkerk Lichtenberchdreef 4, Utrecht Overvecht

Asjoera/De Tiende Dag

Ashura is de 10e dag van de eerste maand van het islamitisch jaar. Nadat op Muharram in de moskee het kerkelijke jaar is begonnen, wordt op deze dag pas echt nieuwjaar gevierd. Het is een islamitische vastendag (pas ná zonsondergang mag er worden gegeten) waarop verschillende geloofsmomenten centraal staan: de schepping, het vertrek van Noach en de zijnen uit de ark en de redding van Mozes uit de handen van Farao worden herdacht. Tevens is op deze dag de kleinzoon van de profeet Mohammed, Hussain, de marteldood gestorven.

Ashura is een dag van tegenstellingen, er heerst blijdschap om de dingen die moeten komen en verdriet om de dingen die voorbij zijn gegaan. Het is echter ook een gezellige dag, want veel mensen zoeken elkaars gezelschap op. Niet alleen in huis, maar ook op straat. Het is vooral een feest voor kinderen, ze krijgen allerlei cadeautjes die lawaai maken: trommels, fluitjes, rotjes, rammelaars en ratels.

Op de ochtend van Ashura kun je beter niet op straat vertonen. Je riskeert namelijk een nat pak doordat iemand een emmer koud water over je heen kiept, of je met een waterspuit probeert te raken. Want op Ashura moet iedereen een bad nemen. ’s Avonds eten de kinderen couscous klaargemaakt met de gedroogde staart van het schaap dat bij het offerfeest is geslacht. Omdat de islamitische wereld voor alle gebeurtenissen die met Allah hebben te maken een andere kalender heeft, valt Ashura ieder jaar op een andere dag. Data kunnen één dag verschillen omdat de aanvang van het feest samenhangt met het opkomen van de maan in een ander werelddeel.

De gedaanteverandering van Jezus

De gedaanteverandering van Jezus, ook Transfiguratie, had volgens de synoptici plaats op de berg Tabor. In Mattheus 17:2 staat te lezen dat Jezus voor de ogen van de discipelen Petrus, Johannes en Jacobus van gedaante veranderde: “Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn kleren werden wit gelijk het licht.” Deze gebeurtenis wordt ook wel de Verheerlijking van Jezus genoemd. Daar laat Jezus zien hoe hij eveneens is, door van gedaante te veranderen. Met Jezus verschijnen ook Mozes en Elia.

Tishah Be’Av (Treurdag om Jeruzalem)

Treurdag ter gelegenheid van de verwoesting van de tempel. Men herdenkt met Tishah Be’Av de verwoesting van zowel de Eerste als de Tweede Tempel, respectievelijk in 568 voor Christus en 70 na Christus. Het is een dag van vasten en het zingen van klaagliederen. De synagoge is op deze dag slechts zwak verlicht. Dit is niet bepaald een feestdag. Op deze dag staan de Joden stil bij de verwoesting van de tempel door de Romeinen in het jaar 70 na Chr. en nog een aantal andere rampen die rond deze tijd van het jaar in het verleden plaats vonden. Het is een dag van rouw, waarop joden vasten en in de synagoge de Tora-rollen omhullen met zwart doek, het licht is uit, de meesten zitten op de grond of op lage bankjes en alleen de ‘ner tamied’ (een soort Godslamp) brandt. De tempel betekent veel voor de joden, het enige wat er nog van rest is de klaagmuur. Op deze dag worden vooral de klaagliederen gelezen. Maar aan het einde van de vastentijd, ’s middags worden de Joden eraan herinnerd dat in deze tijd van het jaar, de Negende Av ook de Messias zal komen.

Nag Pantsjami (1)

Nag Pantsjami wordt twee keer vlak achter elkaar gevierd: op de vijfde dag van de donkere helft van de maand  (5 Krisjna Sravana) én op de vijfde dag van de lichte helft van de maand Sravana (5 Sukla Sravana). Nag Pantsjami is een slangenfestival ter ere van de slangengoden. Een dag van de verering van de mythische oerslang die in de onderwereld verblijft. Daarmee wordt hulde gebracht aan alle dieren. Alle schepselen worden gezien als kralen aan hetzelfde (kosmische) snoer. Ze zijn niet alleen afhankelijk van elkaars bestaan, maar maken elkaars bestaan ook mogelijk. Op deze dag wordt er gebeden voor slangen en worden ze gevoed met melk.

Muharram/Islamitisch Nieuwjaar

De eerste dag van de moslimkalender is de dag waarop de profeet Mohammed en zijn volgelingen de stad Mekka verlieten en naar Medina verhuisden, de hidjra. Dit wordt gezien als het moment waarop de religieuze en sociale gemeenschap van de moslims werd gesticht. In de christelijke jaartelling is dat op 16 juli 622 (na Christus).

Het exacte begin is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. In de moskee wordt een speciale gebedsdienst gehouden, waarna iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar toewenst.

Offerfeest (Eid Al-Adha)

Het Offerfeest (ook wel Feest van Ibrahiem of Schapenfeest) is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender.

Het is het feest van het offer van Abraham. Iedere moslim die er geld voor heeft, slacht op de eerste dag van het Offerfeest een schaap en dat is niet goedkoop (ca. € 300,00).

In het Arabisch heet het Offerfeest Id al-Adha en ook Aid al Kabir, en in het Turks heet het Kurban Bayrami.

Naast het delen (wat een belangrijk gebruik is in de islam) is het zich overgeven aan Allah en het willen zijn als Ibrahiem heel belangrijk bij het vieren van het Offerfeest.

In Nederland wordt de laatste jaren geprobeerd om van het Offerfeest een officiële feestdag (vrije dag) te maken voor de ongeveer half miljoen Nederlandse moslims.

Bedevaart naar Mekka (Id-ul-Hadj)

De Hadj is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die iedere volwassen moslim, die daartoe de middelen heeft, ten minste eens in zijn leven moet verrichten. De Hadj vindt altijd plaats in het begin van de twaalfde maand van de moslimkalender.

De Hadj brengt hem naar de plaats waar Mohammed de Islam heeft gepredikt. Mohammeds ‘afscheidsbedevaart’ in zijn sterfjaar werd het voorbeeld voor het huidige hadj-ritueel. De relatie met de persoon van Mohammed is voor de moslim een belangrijk aspect van de Hadj. Dit blijkt onder meer uit het bezoek dat veel pelgrims na afloop brengen aan Mohammeds graf in Medina.

Hoe kunnen religies de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd bieden?

‘De samenleving is het huis dat we samen bouwen’
(Jonathan Sachs).

In onze tijd worden we geconfronteerd met grote vragen: armoede, discriminatie, racisme en bedreigingen van ons leefklimaat. Deze uitdagingen geven ons een dringende reden om samen te werken. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de zorg voor de aarde en het voortbestaan ​​van de mensheid.

Wat kan de huidige en toekomstige rol van religies zijn en hoe kunnen we samenwerken? Die vraag staat centraal tijdens het congres in Essaouira, Marokko. Dit meerdaagse congres is speciaal voor spiritueel leiders, met academische inbreng. We leren elkaar beter kennen en gaan de interreligieuze dialoog aan, tegen de achtergrond van de geschiedenis en opvattingen van het leven in Marokko. 

Interview met Abdel Chrifi

Abderahmane Chrifi, voorzitter UPLR

Na de moord op Theo van Gogh was de sfeer tussen moslims en christenen om te snijden. Voor Abderahmane Chrifi – Abdel voor intimi – was dit aanleiding om in actie te komen. Om afstand om te zetten in verbinding door de dialoog aan te gaan. Zo’n 20 jaar later doet hij dat nog steeds, nu als voorzitter van UPLR. Abdel deelt zijn ervaringen en dromen.

“Zo’n 20 jaar geleden heb ik het initiatief genomen om met een groep moslims op bezoek te gaan bij de Geertekerk aan de Catherijnesingel. Daar werden we met open armen ontvangen. Het gesprek dat we zijn aangegaan, was voor iedereen zo waardevol dat zo’n 30 mensen van de Geertekerk een tegenbezoek gebracht hebben aan de Omar Al Farouq moskee. Met een grote bos bloemen stonden ze op de stoep. Ik voelde gelijk dat de dialoog aangaan écht werkt. Daarom duurt die dialoog nog steeds voort.”

Gelijkwaardigheid en verbinding

In de jaren na de eerste succesvolle ontmoeting volgden er vele anderen. “Tijdens de rondetafelgesprekken kwamen er uiteenlopende thema’s aan bod. Ouderdom, eenzaamheid, discriminatie en uitsluiting. Dat zijn onderwerpen waar iedereen mee te maken krijgt, ongeacht je achtergrond. Daarom was ook niemand bezig met het elkaar overtuigen van zijn of haar gelijk, maar met wat ons bindt. Het gaat om verdraagzaamheid en acceptie. Dat bereik je om open te staan voor elkaar en te luisteren. De vele gesprekken en ontmoetingen hebben mijn persoonlijke leven verrijkt. Ik heb een ander, rijker beeld gekregen van ‘de ander’, wat zijn of haar religie ook is.” Tijdens een integratiediner kwam Abdel in contact met UPLR. Hij werd uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. “Het was liefde op het eerste gezicht. De mensen achter de organisatie waren – en zijn – enorm gedreven. Het zijn, net als ik, verbinders. Ik wist meteen dat dit mensen waren met wie ik graag wilde optrekken om gezamenlijk ons doel te bereiken.” Zo kwam van het één het ander. Inmiddels Abdel hij al enkele jaren de trotse voorzitter van de organisatie.

Utrecht Verbindt – stad van compassie

Op dit moment loopt het project Utrecht Verbindt – stad van compassie. “Joden, christenen, moslims, hindoe’s en anderen hebben de opdracht om gezamenlijk initiatieven te organiseren in Utrecht om elkaar beter te leren kennen. We willen ze uit hun eigen bubbel halen en in contact brengen met elkaar. Een mooi voorbeeld daarvan is het project in de Rafaelkerk in Overvecht. Daar komen verschillende christelijke organisaties, zoals de Macedonische orthodoxe kerk, Eritreeërs en een Poolse gemeenschap. Ze krijgen hun eigen tijd om te prediken en bidden, waardoor ze langs elkaar heen leven. Daarom hebben we een dag georganiseerd waarop ze elkaar ontmoetten. Ze hebben elkaar ontmoet en leren kennen. Het was een prachtige dag.”

Abdel heeft vele plannen en dromen voor de toekomst. “Ik vind het belangrijk dat de samenwerking tussen religieuze organisaties versterkt wordt. Door samen op te trekken, komen we verder. Samen kunnen we armoede en uitsluiting bestrijden. Samen werken we aan een samenleving waarin iedereen gelijk is en geaccepteerd wordt.”

Utrecht verbindt! Stad van compassie

Utrecht kent meer dan 170 nationaliteiten/etniciteiten. Al die bestaande levensovertuigingen en religies hebben hun plek in de stad. We weten uit onderzoeken dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat mensen in vrijheid en zonder gediscrimineerd te worden hun godsdienst of levensbeschouwing kunnen beleven. Het begrip voor elkaar ontbreekt soms.

Door elkaar beter te leren kennen, komt begrip tot stand. Het zorgt voor respect en gaat discriminatie tegen. Daarom is er het project ‘Utrecht Verbindt!’ van de gemeente Utrecht en het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. We zijn een ‘stad van compassie’. We stimuleren de dialoog en ontmoeting tussen verschillende groepen. Voor het project organiseren levensbeschouwelijke organisaties – islamitisch, christelijk, boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, joods – allerlei activiteiten. Zo wordt Utrecht een stad waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst of geloof.

Lees hier het verslag van de City Safari.

1 2 3 14