Boekpresentatie ‘Mohammed, perspectieven op de profeet’

BOEKPRESENTATIE: Mohammed, perspectieven op de profeet,

prof. dr. Christian Lange

op woensdag 29 november (20:00-21:45) te Drift 25, zaal 00.2 (toegang via de universiteitsbibliotheek op Drift 27) (vooraf aanmelden is niet nodig).

Allereerst zal hij iets vertellen over de totstandkoming en de inhoud van het boek, alvorens hij het eerste exemplaar overhandigt aan een vertegenwoordiger van de Universiteitsbibliotheek. Er is voldoende ruimte voor vragen vanuit het publiek over het thema en u heeft bovendien de mogelijkheid om het boek direct deze avond te kopen.

Dialoogavonden Islam

islamoaElke avond zal worden ingeleid met een korte informatieve lezing door Mw. Salima el Ayachi (Islamitisch geestelijk verzorgster) waarna we met elkaar in gesprek gaan over de volgende themas:

15 november – Is er een typisch Nederlandse Islam? Islam: een traditie van verschillen.
22 november – Interpreteren kun je leren. Wie leest wat in de Koran?
6 december – Strijden voor vrede. Het leven van de profeet Mohammed (vrede zij met hem).
13 december – Omgangsvormen en samenlevingskunst. Islam en de andere religies.

Voor wie?
Voor iedereen. Voor gelovigen en ongelovigen. Voor Moslims en niet-Moslims, voor mensen met een mening en voor mensen met vragen. Voor mensen die graag andere mensen willen begrijpen en voor mensen die graag door anderen begrepen willen worden.

Waar en wanneer?
Woensdagavond 15 & 22 november en 6 & 13 december 2017: 19.45-21.30 uur
Boerderij de Hoef: Hoge weide 6 3541 BC
  Utrecht

Wie organiseren dit?
De bijeenkomsten worden georganiseerd door Boerderij de Hoef en Stichting Zin in Utrecht (samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers).

Overige informatie
De bijeenkomsten zijn kosteloos. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het contactformulier van Zin in Utrecht of stuur een mailtje naar: info@zininutrecht.nu.

Bron: Zininutrecht.nu

Eén God en vele religies?

Handreiking voor een interreligieuze dialoog

De mobiliteit in de wereld neemt toe. Daarmee neemt ook het aantal mogelijke fysieke en online confrontaties tussen mensen en groepen met een onderscheiden religie toe. Hoe verhouden wij ons tot anders gelovigen? Zoeken we het eigen gelijk of de verbinding? En is dat mogelijk?

Op 22 november 2017 geeft Dr. Christiane Karrer, predikant van de Lutherse Gemeente Utrecht, een lezing over haar ervaring tijdens een studiereis naar het Henry Martyn Institute (HMI) in Hyderabad en de Delhi Brotherhood Society (DBS) in Delhi, India. Lees meer

Allerzielen

cemetery-2884195_640

Op 1 en 2 november wordt sinds de achtste eeuw Allerheiligen en Allerzielen gevierd. Dit zijn in de rooms-katholieke kerk de dagen waarop de onderwerpen rond leven en dood aan  de orde komen. Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen word het thema van het einde der tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.

Op 2 november worden in alle rooms-katholieke streken de kerkhoven schoongemaakt en met bloemen versierd. In kerken worden ‘s avonds vieringen gehouden om naasten, verwanten te gedenken. (Zie Wereld Feesten Almanak www.beleven.org/feest/allerheiligen) Lees meer

Als christen in geweldsituaties

We nodigen u uit voor een middagbijeenkomst op maandag 13 november met aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis o.p. van Kirkuk/Irak. Hij zal met ons spreken over wat de mensen in Irak, en speciaal de christenen waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt,  kunnen bijdragen aan een toekomst van hoop, een toekomst van vrede in Irak.

Enkele maanden nadat deze dominicaan bisschop werd van dit Chaldeeuws katholieke bisdom, werd de hele regio overspoeld door een kleine 2 miljoen ontheemden die vanuit Mosul en omgeving ISIS ontvluchtten. Zijn hele arbeid is gericht op samenwerken met alle mensen van goede wil, en ook goed weten wie er in deze regio gevaarlijk “gek” zijn. De regeringen van Koerdistan en Bagdad rekent hij niet tot de mensen van goede wil. Hij ving 700 studenten-vluchtelingen op, zodat deze hun studie in Kirkuk konden voortzetten. Moslims, christenen, yezidi liet hij samenwonen: dat is werken aan toekomst.

Maandag 13 november  14.00 17.00 uur
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht

Wilt u zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl of via gj.westerveld@tiscali.nl

Na aanmelding krijgt u een recent artikel van bisschop Mirkis toegestuurd.

Hulp aan vluchteling-studenten in Kirkuk

kirkukHet project loopt goed. Dat betekent vooral dat de toestroom van studenten goed loopt. Inmiddels zijn het er 700.Omdat er wéér een studiejaar begon en sommige studenten al twee jaar wachtten om te kunnen beginnen, heeft bisschop Mirkis er veel aangenomen. Met name studenten met een Yezidi-achtergrond. Dat is mogelijk door de steun uit verschillende delen van de wereld. Maar het blijft spannend, want er is maar een financiële buffer voor een paar maanden.

Bisschop Mirkis durft dat aan, maar voelt zich ook aan de grens van zijn kunnen. Soms is de financiële situatie bijna net zo spannend als de oorlog zelf.

Verheugend is het dan ook dat binnen Nederland de ondersteuning voor dit project groeit. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en willen u vragen het project van bisschop Mirkis te blijven steunen en bij anderen onder de aandacht te brengen. Hiernaast is een poster te zien zoals die in Frankrijk gebruikt wordt om steun te organiseren totdat studenten kunnen terugkeren naar de universiteit van Mosul. Lees meer

Ga de stilte in en word vrij

Zenmeester Jeroen WitkamWie ben ik? Wat is mijn bestemming in het leven? Hoe kan ik omgaan met de vergankelijkheid? Filosofen en psychologen reiken tot op zekere hoogte antwoorden aan op deze levensvragen maar Jeroen Witkam nodigt ons uit een stap verder te gaan. Ga de stilte in, moedigt hij ons aan, en ervaar daar de ruimte waarin je de antwoorden kunt horen. Jeroen Witkam is broeder en het werd zijn levenswerk om de joods-christelijke traditie en de zentraditie te verbinden.

Het boek Ga de stilte in en word vrij is ontstaan uit teisho’s, korte toespraken die inleiden op de meditatie en het proces van verstilling bevorderen. Ze roepen op, nodigen uit en moedigen aan om vol te houden. Tijdens deze lezing zal broeder Witkam zijn ervaringen en inzichten met ons delen maar ieder van ons ook uitnodigen om de eigen innerlijke stilte binnen te gaan. Deze avond biedt een unieke kans om te proeven van Witkam’s levenslang vergaren van contemplatieve wijsheid. Lees meer

Utrecht voor ons allemaal 

islWederom staat Islamitische Stichting Lombok op en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  In deze tijden van scherpe maatschappelijke spanningen zowel op het wereldtoneel, als op landelijk en gemeentelijk niveau is er behoefte aan vredesduiven. Zij die met een verzoeningsboodschap van de ene tak naar de andere vliegen en groepen bij elkaar brengen.

Wat is het idee?
In het kader van Utrecht maken we samen en om een signaal van eenheid en verbondenheid te geven aan zoveel mogelijk burgers van Utrecht, hebben wij besloten om een ontmoeting te organiseren. Een ontmoeting in onze moskee waarin alle burgers van Utrecht bij elkaar komen: joden, christenen, moslims, hindoes, atheïsten, nieuwkomers en iedereen die wil. In deze ontmoeting willen wij uitdragen wat ons verbindt en wat maakt dat wij elkaar niet los mogen laten. Lees meer

Pater Jens Petzold naar Utrecht

jenspetzoldVan 10 tot 14 maart zal pater Jens Petzold in Utrecht zijn. Jens Petzold leidt het Klooster Maryam Aladhra te Sulaymaniyah, een stichting van de Syrisch-katholieke Kloostergemeenschap Mar Musa. Patriarch Sako, indertijd nog aartsbisschop van Kirkuk, haalde hen naar Sulaymaniyah. De stichter van de orde, Paolo Dall’Oglio, is sinds ruim 3 jaar in handen van ISIS. In en rond het klooster verblijven 150 van de 4000 vluchtelingen die het bisdom opvangt sinds augustus 2014.

De orde heeft als kernspiritualiteit: liefde voor de islam. En gastvrijheid. Lees meer

1 2 3 4