Pater Jens Petzold naar Utrecht

jenspetzoldVan 10 tot 14 maart zal pater Jens Petzold in Utrecht zijn. Jens Petzold leidt het Klooster Maryam Aladhra te Sulaymaniyah, een stichting van de Syrisch-katholieke Kloostergemeenschap Mar Musa. Patriarch Sako, indertijd nog aartsbisschop van Kirkuk, haalde hen naar Sulaymaniyah. De stichter van de orde, Paolo Dall’Oglio, is sinds ruim 3 jaar in handen van ISIS. In en rond het klooster verblijven 150 van de 4000 vluchtelingen die het bisdom opvangt sinds augustus 2014.

De orde heeft als kernspiritualiteit: liefde voor de islam. En gastvrijheid.

Als organisaties die zich verbinden aan een contact met de Chaldeeuws katholieke gemeenschap van Kirkuk en haar interreligieuze praktijken, willen we je uitnodigen om

Zaterdag 11 maart van 10.30-12.30 uur
in de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht

aanwezig te zijn bij een gesprek met Pater Petzold. We verkennen de mogelijkheden van het contact, en hopen van Petzold meer te horen over de actuele situatie in Irak en Syrië.

(De voertaal bij de ontmoeting is Engels)

Er is na 12.30 uur nog mogelijkheid tot persoonlijk contact.

Van 20-30 april zullen vijf personen vanuit de R.K. parochie Utrecht, UPLR, Kerk en Vrede en de Dominicaanse wereld naar Kirkuk en Sulaymaniyah reizen.

Reistips:
De Rafaelkerk is van af station Utrecht CS bereikbaar met bus 3 richting Overvecht vanaf   busstation Jaarbeurszijde (perron G5); uitstappen halte Theemsdreef en doorlopen, rechtsaf Lichtenberchdreef (reistijd 20 minuten).

In plaats vanaf Utrecht CS eerst met trein naar NS-station Overvecht(richting Amersfoort ): dan kunt u lopen: Tiberdreef, linksom via Moezeldreef, voor flat aan rechterzijde, rechtsaf door het park, Korfoedreef. Voor u staat de Watertoren en links daarvan ligt het complex van de Rafaelkerk (5 minuten lopen).

Bron: Rafaelkerk

Kerk en Israël

joods-monument-aWoensdag, 9 november, vindt de herdenking van de Kristallnacht plaats bij het Joods monument tegenover het Spoorwegmuseum. De Kristallnacht in 1938 die overduidelijk aangaf wat het lot van de Joden in Duitsland zou zijn. Deze herdenking begint om 19.00 u. en wordt 19.30 u. beëindigd.

Leerhuisavonden gaan ook dit seizoen weer door, onder leiding van Tirtzah Middleton. De eerste avond is maandag 21 november, Thema: Opbouw van de sjabbatviering. Aanvang 20.00 u. – afsluiting 22.00 u. Vanaf 19.45 u. is de zaal open. De locatie is dezelfde als vorig jaar: Broerestraat 12, in het Thomas à Kempishuis (bij de Gerardus Majellakerk) U kunt er gratis parkeren. Er is een flink aantal buslijnen dat vlakbij stopt (bus 18, 19, 28, 37, 38, 39).

Foto: aartsbisdom Utrecht

 

Activiteiten najaar 2016 synagoge

MERKAZ – nog twee activiteiten dit jaar, in de synagoge aan de Magdalenastraat

Kaarten zijn te bestellen via de website, www.merkaz.nl

Zaterdag 22 oktober 2016 OT AZOJ, ‘Dza Dza Dzum’
Klezmerband Ot Azoj speelt muziek uit Molvania, het land met de modderigste party-scene van heel Eurazië. Met schaap en wagen brengt Ot Azoj dit opzwepende feestje naar Nederland. Originele composities geserveerd op een bedje van Balkan-bop, Klezmer-rumba en Turkse grooves, overgoten met gierende solo’s en knoflooklikeur.

Donderdag 10 november 2016 PHILIP MECHANICUS, ‘Wachten op transport’
Aan de hand van fragmenten uit zijn dagboek en brieven, brengt Elisabeth Oets een hommage aan haar grootvader Philip Mechanicus (1889-1944). Een programma met vertelling en zang, door MerkAz georganiseerd in verband met de Kristallnacht-herdenking.

Bron: MERKAZ

Jubileumsymposium: religie: rem of remedie?

De Linker Wang viert op zaterdag 29 oktober 2016 zijn 25-jarig bestaan met een symposium in Utrecht. Onder de titel ‘Religie: rem of remedie?’ zullen we in gesprek gaan over de rol van religie in politiek en samenleving. Met bijdragen van onder meer Erik Borgman, Ruard Ganzevoort, Janneke Stegeman, Enis Odaci en Naïma Azough. Locatie: Antonius van Paduakerk, Kanaalstraat 200, Utrecht. Van 14.00 tot 17.00 uur.

Religie is een veelzijdig en vaak tegenstrijdig fenomeen. Wat verdient kritiek en wat ondersteuning? Werkt religie als rem op maatschappelijke vooruitgang? Of kan religie juist ingrediënten bieden voor een remedie tegen bijvoorbeeld angst en sociaal onrecht?

Lees meer

29 oktober: Relibazaar over toekomst van geloven

Abandoned church in the desert, with stormy skies. Monotone image, with added grain.

Mariënburg organiseert dit jaar een Relibazaar over de toekomst van geloven. De Relibazaar borduurt voort op de geslaagde Leerhuisdag in 2015, en biedt tal van workshops waarin de deelnemers onder deskundige leiding met elkaar discussiëren over ons denken, ons voelen en ons geloven.

De titel van de Relibazaar, De Toekomst van een illusie? drukt het spanningsveld uit van de hedendaagse gelovige.

Lees hier verder.

Bron: Marienburg

Interreligieuze vredesviering in Lombok

anton-300x225In het kader van de landelijke Vredesweek zal in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat te Utrecht de op zondag 18 september om 10 uur een interreligieuze gebedsbijeenkomst plaats vinden.

De bijeenkomst is voorbereid door joden, christenen en moslims uit Utrecht-West. Bij het thema van de bijeenkomst “In vredes naam” klinken teksten uit hun heilige boeken. Joden, christenen en moslims weten dat vrede te maken heeft met vergeving: opnieuw beginnen. In de samenkomst zullen zij door muziek en gebeden uit synagoge, kerk en moskee laten horen hoe ieder dat op eigen wijze doet en leert.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid voor nadere kennismaking en ontmoeting.

Bron: Antoniuskerk Utrecht

Utrecht achter actie

uplrHet Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie gaat campagne voeren voor studenten in Kirkuk in Irak. Onder het motto ‘Adopteer een student’ probeert het platform sponsorgelden te vinden waardoor studenten van diverse achtergronden in de gelegenheid zijn hun studie af te ronden in de Iraakse stad. De studenten zijn in 14 woonhuizen opgevangen door bisschop Mirkis, van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk. Onder de studenten zijn christenen, yezidi’s en moslims.

Het platform presenteerde zondag 22 mei een film over de situatie in Kirkuk. Yosé Höhne-Sparborth heeft het materiaal verzameld en toegankelijk gemaakt via YouTube. Wie wil kan zelf een kijkje nemen, via hier en via hier. Mensen die willen bijdragen aan het project kunnen hun geld storten op NL74INGB0000435382, t.n.v. Kerk en Vrede, onder vermelding van ‘Kirkuk’.

Bron: Raad van Kerken

18 juni: Yosé Höhne Sparborth over Irak

Voor de tweede keer in korte tijd bracht zuster Yosé Höhne Sparborth uit Utrecht onlangs een bezoek aan Irak. Ze bezocht in Noord-Irak bisschop Mirkis van Kirkuk en Suleymania. De bisschop heeft daar de verantwoordelijkheid voor een bisdom met 70000 gelovigen dat de laatste jaren ook de zorg heeft voor 4000 christenen, die elders uit Irak zijn gevlucht voor IS. Voor deze vluchtelingen heeft hij een kamp ingericht met containerwoningen en een basisschool voor 500 kinderen met 18 leslokalen.

Zuster Yose Höhne was er getuige van hoe in deze omgeving  de kiemen worden gelegd voor een nieuwe samenleving in Irak. Daar zijn ook nu al andere dingen aan de hand dan wij vernemen via de pers over geweld en armoede.

Zuster Yosé wil er over vertellen op woensdag 8 juni om 15 uur in de zaal van het pastoraal centrum van de Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht en op donderdag 9 juni om 20 uur in de koffiezaal van de Antoniuskerk Kanaalstraat 200 in Utrecht.

Meer informatie: tel. 030-2318306 of 030-2963078.

1ste lustrumviering UPLR 22 mei 2016

bruggenBRUGGEN HERBOUWEN HIER EN DAAR

Presentaties van interreligieuze samenwerking in Irak, Syrië en Utrecht

Graag nodigen we je van harte uit op ons eerste lustrum op 22 mei.

VERBINDING staat centraal bij het UPLR (Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie). Al vijf jaar bieden we ruimte voor ontmoeting en dialoog, en komen we in actie waar nodig. Hoewel veel Utrechters het belang van verbinding onderstrepen, zien we helaas ook in Utrecht verharding en grotere kloven tussen mensen. Te vaak worden mensen buitengesloten om hun overtuiging of afkomst worden buitengesloten. Dit maakt bruggen bouwen zo belangrijk en daarom het centrale thema van ons symposium!

Dat je tegenstellingen kunt overbruggen en relaties kunt herstellen willen we laten zien op een feestelijke bijeenkomst. Met korte presentaties, muziek en volop ruimte voor ontmoeting. Het wordt zeker een boeiend en veelzijdig programma. Samen zullen we een statement maken dat Utrecht verbinding nodig heeft!

Op 22 mei lanceren we ook een nieuw project, waaraan we de komende jaren verder willen bouwen: een band tussen Utrecht en Kirkuk voor vreedzaam interreligieus samenleven.

Bruggen bouwen betekent over grenzen heenkijken. Ons leven wordt beïnvloed door wat elders gebeurt. Het symposium wordt daarom ook het startsein voor onze internationale samenwerking. Utrecht kent voorbeeldige interreligieuze praktijken. Daarin staan we niet alleen. Ook in de grote Irakese stad Kirkuk is er nauwe samenwerking tussen christenen, Yezidi’s en moslims, bijvoorbeeld bij de zorg voor een half miljoen vluchtelingen. Kirkuk is daarmee een prachtig voorbeeld van verbinding. Yosé Höhne-Sparborth heeft in de afgelopen jaren contacten opgebouwd in deze stad en zal ons laten zien wat we allemaal kunnen leren van Kirkuk. Het belooft een mooie dag te worden!

ZONDAG 22 MEI – 13.00 tot 17.00 uur
W.G. van de Hulstschool, ingang Lingestraat 2a (ruim parkeergelegenheid)

Iedereen is welkom, maar we zouden het fijn vinden als je even meldt dat je komt: info@uplr.nl . We geven tijdens ons lustrum graag de ruimte aan de mooie initiatieven van onze partners. Wil je zelf iets vertellen of laten zien? Neem contact op met de organisatoren via bovenstaand e-mailadres.

Houd onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie:
https://www.facebook.com/wijzijnUtrecht
en natuurlijk onze site: www.uplr.nl

 

Beste stadgenoten,

Ook in Utrecht zijn we verbijsterd door het niet aflatend geweld van aanslagen waarbij telkens weer veel onschuldige slachtoffers vallen. We doen ons best om in deze stad bruggen te bouwen tussen mensen van allerlei afkomst en overtuiging: humanisten en moslims, christenen en boeddhisten, joden en hindoes. Daarom ondersteunen we de oproep van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in hun oproep tot gezamenlijk gebed, broederschap en vrede. We hopen dat u hieraan wilt meedoen.

Met hartelijke groet, stuurgroep UPLR

Aan het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, Joodse Liberale gemeenten, Raad van Kerken en moskeeën in Nederland

Beste broeders en zusters,

Bij de zelfmoordaanslagen in Brussel en in de Turkse stad Istanbul zijn doden en vele gewonden gevallen. Namens de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) willen wij u graag vragen om deze week in uw gebedsdiensten aandacht te schenken aan het toenemende geweld en bedreigingen in de wereld. Er doen zich verschillende grote conflicten voor met allerlei achtergronden die de wereldvrede bedreigen. Aanslagen worden door verschillende organisaties opgeëist. We moeten hier niet onverschillig tegenover staan. 2015 is een jaar waarin verschrikkelijke aanslagen zijn gepleegd in Parijs, Kameroen, Filipijnen, Kopenhagen, Tunis, Sanaa, Kenia, Nigeria, Lyon, Sousse, Koeweit, Suruc, Duma, Bangkok, Arras, Trolhattan, Mogadishu, Bogra, Beiroet, Brussel en steden in Irak en Syrië. Lees meer

1 2 3