Utrecht bekent kleur!

Bij de opvang van de vele vluchtelingen naar ons land draagt de stad Utrecht een eigen verantwoordelijkheid. In het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs zijn de afgelopen maanden 500 personen opgevangen. Zij verhuizen binnenkort naar een locatie op het Kanaleneiland.
Als kerken dragen we ons steentje bij om deze nieuwe stadgenoten een waardig welkom te geven. De Protestantse Diaconie heeft samen met wijkgemeente West gebouw De Wijkplaats in Lombok opengesteld voor vluchtelingen, die daar dagen per week terecht kunnen voor advies, ontmoeting en afleiding. Ook andere wijkgemeenten nemen initiatieven om te helpen. In vrijwel elke kerkdienst bidden we voor onze medemensen die uit eigen land zijn gevlucht voor oorlog en geweld.
De komst van nieuwe inwoners leidt ook tot protest in de stad. Op 8 november demonstreert de anti-islamitische beweging Pegida voor de tweede keer in Utrecht. Als kerken zijn we vanuit het Evangelie ervan overtuigd dat dit niet de weg is. Daarom sluiten we graag aan bij een vreedzame demonstratie die wordt georganiseerd op
zaterdag 7 november 2015 – 14.00 uur vanaf het Neude onder het motto: Utrecht bekent kleur!
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht nodigt alle gemeenteleden uit om hieraan mee te doen. Als grote kerkelijke gemeenschap in onze stad sluiten wij daarmee aan bij een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die hun sympathie en medewerking hebben toegezegd.

Tekst van de oproep:
Utrecht bekent kleur!
Vluchtelingen zijn welkom!
Er is genoeg voor iedereen mits eerlijker verdeeld!
Door heel Nederland hebben de afgelopen weken duizenden mensen geholpen
met het inzamelen van spullen of hebben zich opgegeven als vrijwilliger om
vluchtelingen bij te staan. Deze steun voor mensen die vluchten voor oorlog,
armoede en onderdrukking is hartverwarmend!
Tegelijkertijd zagen we hoe een opvangcentrum in Woerden werd bestormd door
gemaskerde mannen, worden er mensen bedreigd die opkomen voor vluchtelingen
en lopen er neonazi’s raadsvergaderingen langs om het publiek op te stoken tegen opvangcentra. We zien dat vluchtelingen worden gebruikt als zondebokken en worden uitgespeeld tegen mensen in onze samenleving die het toch al niet breed hebben. Wij vinden het gure klimaat dat hierdoor geschapen is jammer en onnodig.
We kunnen recht doen aan allen.
Daarom willen we ons op straat laten horen: vluchtelingen welkom! Utrecht bekent kleur!
Vluchtelingen zijn welkom! Er is genoeg voor iedereen!

Bron: PGU