Vooraankondiging podiumgesprek over ‘Vluchtelingen in onze stad

Refugees and migrants cross the border from Greece into Macedonia, near the village of Idomeni, Greece, 24 August 2015.

Utrecht maakt voor het eerst kennis met weerstand tegen vluchtelingen. Veel bewoners hebben het gevoel dat ze niet mee kunnen praten over bijvoorbeeld de grootte van de opvanglocaties. Wat maakt een opvanglocatie goed voor omwonenden en een goede start voor vluchtelingen?  En hoe kunnen we Utrechters daarover mee laten denken én beslissen? Daar gaat het Podiumgesprek van woensdag 9 maart over.

Het is onrustig rond de komst van opvanglocaties voor vluchtelingen in Utrecht. Op informatiebijeenkomsten in de Domstad klonk de slogan ‘AZC, weg ermee!’, en dat terwijl Utrecht al decennialang bekend stad als gastvrije stad. Bewoners, verzameld in de Facebookgroep ‘Wij Utregters zeggen nee tegen de komst van een AZC’, maken zich o.a. zorgen over de veiligheid in de buurt en de grootschaligheid van de opvang. Terwijl andere Utrechters, zoals actief bij Vluchtelingenproject Utrecht, juist kansen zien door de komst van deze ‘nieuwe stadsgenoten’. Weten we van elkaar waar de zorgen en kansen liggen?

Vluchtelingenwerk Nederland wil een ‘radicaal andere benadering’ – zij pleiten voor kleinschalige opvang die voor meer draagvlak en een betere integratie kan zorgen. Maar ons stadsbestuur zet in op grootschalige opvang, omdat dit zo is afgesproken met de regering in Den Haag en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Kunnen Utrechters dan nog wel meedenken en meebeslissen over de grootte van de opvanglocatie in de eigen buurt? En zo ja, hoe vullen we  dat dan in?

  • Tijd voor een Podiumgesprek van, voor en door Utrechters zelf. Over vragen als:
  • Hoe belangrijk is de grootte van de opvang voor buurtbewoners en voor vluchtelingen?
  • Als Utrechters kleinschalige opvang verspreid over de stad willen, wat kan ons stadsbestuur dan doen?
  • Hoe kunnen buurtbewoners meebeslissen over bijvoorbeeld de omvang van de opvanglocaties?

Kom naar het Podiumgesprek en denk mee! Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. U kunt ook mee discussiëren via Facebook, Twitter en LinkedIn.

U bent van harte welkom op woensdag 9 maart vanaf 19:00 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, Utrecht). We beginnen om 19.30 en sluiten af om 21.00 uur. Stadsbus 6 stopt er elke 10 minuten vlak voor de deur, halte Amazonedreef.

Meld uzelf vooraf aan via www.stadspodiumutrecht.nl. Want voor een goed gesprek geldt: te grootschalig werkt niet.

Resto van Harte verzorgd vooraf om 18:00 uur een warme maaltijd. Als u mee wilt eten kunt u zich opgeven via www.restovanharte.nl.

Bron: Stadspodiumutrecht.nl