18 juni: Yosé Höhne Sparborth over Irak

Voor de tweede keer in korte tijd bracht zuster Yosé Höhne Sparborth uit Utrecht onlangs een bezoek aan Irak. Ze bezocht in Noord-Irak bisschop Mirkis van Kirkuk en Suleymania. De bisschop heeft daar de verantwoordelijkheid voor een bisdom met 70000 gelovigen dat de laatste jaren ook de zorg heeft voor 4000 christenen, die elders uit Irak zijn gevlucht voor IS. Voor deze vluchtelingen heeft hij een kamp ingericht met containerwoningen en een basisschool voor 500 kinderen met 18 leslokalen.

Zuster Yose Höhne was er getuige van hoe in deze omgeving  de kiemen worden gelegd voor een nieuwe samenleving in Irak. Daar zijn ook nu al andere dingen aan de hand dan wij vernemen via de pers over geweld en armoede.

Zuster Yosé wil er over vertellen op woensdag 8 juni om 15 uur in de zaal van het pastoraal centrum van de Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht en op donderdag 9 juni om 20 uur in de koffiezaal van de Antoniuskerk Kanaalstraat 200 in Utrecht.

Meer informatie: tel. 030-2318306 of 030-2963078.