Utrecht voor ons allemaal 

islWederom staat Islamitische Stichting Lombok op en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  In deze tijden van scherpe maatschappelijke spanningen zowel op het wereldtoneel, als op landelijk en gemeentelijk niveau is er behoefte aan vredesduiven. Zij die met een verzoeningsboodschap van de ene tak naar de andere vliegen en groepen bij elkaar brengen.

Wat is het idee?
In het kader van Utrecht maken we samen en om een signaal van eenheid en verbondenheid te geven aan zoveel mogelijk burgers van Utrecht, hebben wij besloten om een ontmoeting te organiseren. Een ontmoeting in onze moskee waarin alle burgers van Utrecht bij elkaar komen: joden, christenen, moslims, hindoes, atheïsten, nieuwkomers en iedereen die wil. In deze ontmoeting willen wij uitdragen wat ons verbindt en wat maakt dat wij elkaar niet los mogen laten.

Vanwaar het idee?
Onze moskee is al jaren bezig om de wederzijdse integratie in de Utrechtse samenleving te bevorderen. Van binnenuit leren wij onze kroost zich voorbeeldig te mengen in de maatschappij met behoud van eigen identiteit, religie en cultuur. Zich voorbeeldig mengen in de maatschappij houdt in: de Nederlandse taal uitstekend beheersen, presteren op school en op werk, andermans identiteit, geloof en cultuur respecteren, participeren in de maatschappij, delen met de minderbedeelden en de mindervaliden bijstaan.
Onze ouderen geven wij mee dat Utrecht en Nederland niet langer een gastland is. Utrecht ís ons thuisland. Er is geen andere optie dan volop mee doen in de maatschappij.

Vanuit dat perspectief nemen wij deel aan verschillende projecten en activiteiten op diverse niveaus en op diverse vlakken. Zo zijn wij een Bondgenoot van de gemeente, lid van Utrechts Overkoepelend moskeebesturen, lid van UPRL en nemen wij deel aan interreligieuze overleggen.

Naar buiten toe organiseren wij opendagen en betrekken wij onze buren bij onze activiteiten. Wij opereren op gemeentelijk niveau en dragen ons steentje bij daar waar men een beroep op ons doet. Wij gaan samenwerkingsverbanden aan en lopen allerlei deuren plat. Dat houdt in dat ook onze moskee niet langer alleen van ons is. Onze moskee opent haar deuren graag voor alle Utrechters. Wees welkom.

Wie doen mee?
Inmiddels hebben wij toezegging gekregen van onze bondgenoten (ULU moskee, Joods Liberale Gemeente, Sint Antonius kerk, UPLR, Hindoegemeenschap en Vluchtelingenvertegenwoordigers) dat zij aanwezig zullen zijn met zoveel mensen uit hun achterban.

Wanneer?
Wij hebben deze ontmoeting gepland voor zondag 2 april 2017 van 18:00 uur tot 20:30.

Bron: Islamitische Stichting Lombok