21-28 januari 2018: Gebedsweek voor de eenheid

Als wij in Nederland en in de hele wereld meer vrede wensen tussen de mensen en tussen de volken met al hun verschillende culturen, dan moeten toch de christelijke kerken allereerst zelf werken aan meer eenheid en onderlinge vrede. Welnu, dat gebeurt op bijzondere wijze in de Gebedsweek voor de Eenheid in de week van 21 tot 28 januari 2018.

De Utrechtse Raad van kerken (USRK) wil voor de stad Utrecht een gezamenlijke viering houden in de Rafaelkerk (Overvecht) op zaterdag 20 januari 2018 om 1900 uur.

Deze viering in de Rafaelkerk wordt geleid door de oecumenische kring van plaatselijke kerken: De katholieke Rafaelkerk, het Protestantse Johannescentrum, de gemeenschap van ‘Living Tree’, het Leger des Heils, de Evangelische Broedergemeente, de christelijk woongemeenschap Overhoop.

Op bijzonder wijze uitgenodigd tot deelname aan deze viering zijn alle geloofsgemeenschappen die in de Rafael een plaats van aanbidding, gebed, zang en contact: de Eritrees-Orthodoxe St. Maria gemeenschap, de Iraaks-Chaldeeuws-katholieke gemeenschap (St. Thomas), de Poolse gemeenschap  (Maria van Czestochowa), de Eritrees-Evangelische gemeenschap, de Afrikaanse Pinkstergemeente (House of Worship), de Antilliaanse/Surinaamse Bethelgemeente.

Voor meer informatie: Priester Koos Smits, Rafaelkerk, Overvecht p.ksmits@kpnmail.nl 06 1523.2729.