4 mei-herdenking

Ieder jaar wordt op 4 mei in de verschillende wijken en binnenstad van stad Utrecht de doden herdacht. Dit jaar gaan jong en oud, onder meer de stagiaires van de stichting ASHA, voorafgaand aan de dodenherdenking in dialoog over het thema Samen Herdenken.

Aansluitend op deze dialoog lopen jong en oud met elkaar naar het Domplein om hier om 20.00 uur de dodenherdenking in de binnenstad bij te wonen.

Programma
16:30 Welkom en inloop, Kantoorpand Mira Media, Catharijnesingel 55 G, 3511 GD Utrecht
17:00 Kort voorprogramma met verschillende kijk op de herdenking, onder meer van een Marokkaanse Nederlander.
17:30 Aan tafels in gesprek over de waarde van herdenken (met eenvoudige maaltijd)
19.15 uur vertrek naar Domplein
19:30 Stille tocht Domplein, begeleid door het luiden van de Salvator, de grootste Domklok.
19:55 Ontsteken Fakkel en trompetsignaal bij het monument
20:00 Twee minuten stilte
20:02 Trompetsignaal, Wilhelmus, toespraak Burgemeester, kranslegging en Defilee begeleid door het Domcarillon.

Samen mogelijk gemaakt
Deze herdenkingsdialoog is mogelijk gemaakt door Gemeente Utrecht, Mira Media, Artikel 1 Midden Nederland, AKDER, Bondgenoten Utrecht, Utrecht maken we Samen, UPLR, Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie, Miramedia, Utrecht in Dialoog en stichting ASHA.

Aanmelding, vragen en meer informatie
Radj Ramcharan, secretaris stichting ASHA via 06-26618770 of radj.ramcharan.utrecht@gmail.com