Hindoes bidden voor vrede en verdraagzaamheid

Shri Krishna Mandir Utrecht organiseert op zondag 24 juni 2018 van 13:00 – 14:30 uur een gezamenlijk vuuroffer, Maha Havan Jagje (Grootse Vuurofferdienst) in de openlucht op het terrein van voetbal vereniging Kismet in Utrecht.

Adres: Burgemeester Norbruislaan 680,  3555 EZ Utrecht.
Iedereen is welkom en mag meedoen en/of meebeleven!

Het vuuroffer staat in het teken van vrede, meer onderlinge verdraagzaamheid en respect. Het Hindoeïsme ziet het leven als een leer en een ervaringstraject welke tot doel heeft zoveel mogelijk te leren en daardoor zoveel mogelijk inzicht te krijgen in jezelf en de ander teneinde zich zoveel mogelijk spiritueel te ontwikkelen en uiteindelijk verlichting te vinden. Het is tijd dat wij gezamenlijk de handen ineen slaan voor het dichterbij brengen van mensen en een betere wereld realiseren. Laten wij allen dit licht proberen te versterken.

Wat moet u zelf meenemen?
– Uw eigen Havan Kund (gietijzeren kom voor uitvoering vuuroffer)
– Samagrie, hout en ghee (is ook ter plekke verkrijgbaar)
– Een zitmat
– Een lepel
Het vuuroffer wordt geleid door eerwaarde pandit Radj Bishesar Ji

Programma Maha Havan Jagje
Zondag 24 juni a.s.

12:30 – 13:00 Inloop en instructie
13:00 – 14:00 Havan
14:00 – 14:30 Bhajan (spirituele liederen) en afsluiting

Website: www.shrirkrishnamandirutrecht.nl
Email: info@shrikrishnamandirutrecht.nl

Voor meer info:
Rob Ramcharan 06-81449751
Ronald Kalka 06-22196973
Djiwan Jagdewsing 06-13667790