22 maart 2019: Symposium ‘In vrede samenleven’

Het klooster Mar Musa nam in Syrië tot het uitbreken van de oorlog (2011) een bijzondere plaats in. Hier werd de interreligieuze dialoog dagelijks in praktijk gebracht. Inspirator van het klooster was de Syrisch-katholieke priester en jezuïet Paulo Dall’Oglio. Op 29 juli 2013 werd hij gevangengenomen door ISIS. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Voor zijn leven wordt gevreesd.

Andere leden van de communiteit zijn p. Jacques Mourad en p. Jens Petzold. Ook p. Jacques Mourad werd in mei 2015 door IS ontvoerd. Hij overleefde vijf maanden gevangenschap in Raqqa en kon dankzij moslimvrienden ontsnappen. Samen met p. Jens Petzold zet hij zich onvermoeibaar in voor vrede en interreligieuze dialoog in Irak en Syrië.

Dit symposium was al gepland op 22 september 2018, maar moest vanwege ziekte van p. Jacques Mourad uitgesteld worden. Omdat hij nog niet voldoende hersteld is, neemt p. Jens Petzold zijn taak over.

Op dit symposium zullen drie sprekers het woord voeren. p. Jens Petzold zal spreken over zijn ervaringen op het gebied van de interreligieuze ontmoeting en dialoog in Syrië en Irak. Dhr. Rasit Bal en prof. dr. Marcel Poorthuis zullen  spreken over godsdienstvrijheid, verdraagzaamheid en interreligieuze dialoog in Nederland.


Programma

13.30 uur: Opening

13.35 uur: Yosé Höhne Sparborth, Inleiding op vraagstelling van symposium

13.45 uur: p. Jens Petzold, Praktische ervaringen met interreligieuze ontmoeting en dialoog tussen christenen en moslims in Syrië en Irak

14.15 uur: Muziek

14.30 uur: Dhr. Rasit Bal, Inzet van moslims in Nederland voor interreligieuze dialoog en verdraagzaamheid.

14.55 uur: Pauze

15.20 uur: Prof. dr. Marcel Poorthuis Vrijheid van godsdienst en interreligieuze dialoog in Nederland – Vragen en uitdagingen.

15.45 uur: Muziek

16.00 uur: Vragen en discussie

16.30 uur: Muziek

16.45 uur: Afsluiting

Betrokken organisaties en instellingen

Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland, Tilburg School of Catholic Theology, Kerk en Vrede, Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken, r.-k. parochie Utrecht, EUG, Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie, Mensen met een Missie, Cordaid, Pax, Raad van Kerken in Nederland, Katholieke Vereniging voor Oecumene

Sprekers

Bal

Rasit Bal is voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid en politiek behartigt. Hij was tot voor kort docent en coördinator van de imam-opleiding van Inholland. Hij is promovendus aan de universiteit van Amsterdam.

91471e0b68952271eda676cb5b3a6faf

p. Jens Petzold is verbonden aan het Mar Musa klooster Maria Aladhra te Sulaymaniyah in het bisdom Kirkuk.

poorthuis

Prof. dr. Marcel Poorthuis is hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is lid van de Katholieke Raad voor het Jodendom en bestuurslid van het fonds ParDeS: Joodse wijsheid in de hedendaagse wereld.

Aanmelding en kosten
U kunt zich opgeven voor deze dag via secretariaat@oecumene.nl. Een vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de kosten is welkom op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. In vrede samenleven.

Tijdens het symposium op 22 maart wordt een collecte gehouden voor de communiteit van Mar Musa in Irak.

Bron: Oecumene.nl