Undercover naar de moskee – Wantrouwende overheid tegen moslims in Nederland

Met ontsteltenis hebben koepelorganisaties van moskeeën kennis genomen van een artikel in de NRC (15 oktober 2021): Gemeenten laten een bedrijf al jaren undercover onderzoek doen in onder meer moskeeën – wat niet mag. De onderzochte organisaties, die van niets wisten, spreken van een grote vertrouwensbreuk. Het UPLR staat volledig achter hun standpunt in het persbericht hieronder.