23 en 24 april 2022 – Utrecht Verbindt!

Daarnaast is er op Zaterdag 21 mei een georganiseerde groepsrondleiding door de Domkerk. Met plenaire ontvangst, rondleiding in kleinere subgroepen en plenaire afsluiting met drankje en iets er bij. Tijstip 10:30 – 12:30 uur. Plaats: Hoofdingang Domplein. Postadres: Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht. Informatie: Frans de Wolff, tel. 06-53143528. Aanmelden frans.de.wolff.1954@gmail.com.

Het UPLR realiseert een speciaal project, Utrecht Verbindt! – ondersteund door de gemeente Utrecht en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de stad Utrecht zijn onze partners vanuit alle levensbeschouwelijke organisaties hier zeer nauw bij betrokken en voeren interessante activiteiten in het kader van verbinding en dialoog uit.

Doe mee en meld je aan via info@uplr.nl – Een initiatief van het UPLR en aangesloten organisaties. Aan deelname zijn kosten verbonden.

Boeddhistisch Nieuwjaar (Theravada)

De viering van het boeddhistische nieuwjaar begint op de laatste dag van de hindoe maand Chaitra. Meestal is dat de eerste volle maan in april in theravado landen (landen die de oorspronkelijke boeddhistische leer en regels navolgen) zoals Birma, Thailand, Sri Lanka, Cambodja en Laos. In mahayana (dit is de leer in het boeddhisme die er van uit gaat dat in wezen ieder mens een Boeddha in aanleg is) landen echter begint het nieuwe jaar op de eerste volle maan in januari. Chinezen, Vietnamezen en Koreanen vieren het nieuwe jaar op de tweede volle maan in januari of de eerste in februari en de Tibetanen nog weer een maand later.

Witte Donderdag

Op deze donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf discipelen hield. ’s Nachts werd Jezus in de hof van Getsemané verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen. Judas leverde Jezus voor dertig “zilverlingen” uit aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem. Zij beschuldigden Jezus van godslastering omdat hij zich Gods zoon noemde en in Gods naam zonden vergaf. Na de overval in de hof van Getsemané werd Jezus door de joodse hogepriester Kajafas verhoord en daarop door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld. Op Witte Donderdag vindt ’s avonds in de kerken de eucharistie (rooms-katholieken) of de instelling van het avondmaal (protestanten) plaats. De gelovigen eten op deze avond brood en drinken wijn. Het brood verwijst naar Jezus’ lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van de mensen. Door het avondmaal zullen de christenen Jezus en zijn dood blijven herdenken. De naam Witte Donderdag verwijst naar het witte gewaad dat de priester tijdens de eucharistie-viering draagt. Witte Donderdag wordt ook zo genoemd naar de liturgische kleur van die dag en herinnert wellicht ook aan het bedekken van het kruisbeeld met een witte doek.