22 maart 2019: Symposium ‘In vrede samenleven’

Het klooster Mar Musa nam in Syrië tot het uitbreken van de oorlog (2011) een bijzondere plaats in. Hier werd de interreligieuze dialoog dagelijks in praktijk gebracht. Inspirator van het klooster was de Syrisch-katholieke priester en jezuïet Paulo Dall’Oglio. Op 29 juli 2013 werd hij gevangengenomen door ISIS. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Voor zijn leven wordt gevreesd.

Andere leden van de communiteit zijn p. Jacques Mourad en p. Jens Petzold. Ook p. Jacques Mourad werd in mei 2015 door IS ontvoerd. Hij overleefde vijf maanden gevangenschap in Raqqa en kon dankzij moslimvrienden ontsnappen. Samen met p. Jens Petzold zet hij zich onvermoeibaar in voor vrede en interreligieuze dialoog in Irak en Syrië. Lees meer

Vredesweek Utrecht 15-23 september 2018

In de praktijk van alledag ervaren niet alle Utrechters vrede. Er is armoede, werkloosheid, er zijn spanningen in de wijken en de buurten. Toch doet iedereen zijn of haar best om het met elkaar uit te houden. We houden ons in, omdat we dromen van goed samenleven. We zoeken toenadering tot elkaar. Veel groepen in Utrecht, betrokken vrijwilligers en organisaties willen een gezicht geven aan de vrede in Utrecht, zoals die dagelijks wordt geleefd, gemaakt, gedroomd. De vredevolle contacten die er zijn tussen verschillende groepen in Utrecht willen we vasthouden en laten zien.

Een overzicht van de activiteiten in de vredesweek 2018 is in deze folder te vinden die u door het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religies (UPLR) wordt aangeboden.

Weet dat u welkom bent en vraag iemand om met u mee te gaan. Aan vrede bouwen we allemaal. Op www.vredesweek.nl/Utrecht is steeds de meest actuele informatie te vinden.
Lees meer

12 juni: OJEC Studiedag over ‘De Tempelberg’

Locatie: Joods Cultureel Centrum Merkaz Magdalenastraat 1A, Utrecht
Aanmelding via: info@ojec.org
Kosten: € 15,- inclusief koshere lunch

Programma:
Vanaf 10.00 uur: Welkom en korte informatie over het OJEC 2018
10.45 uur: Anneke Berkheij: ‘De Tempelberg, politiek en archeologie’
Gedachtenwisseling
12.00 uur: Piet van Midden: ‘Historie van de Tempelberg’
12.30 uur: lunch
13.30 uur: lernen met Leo Mock: rabbijnse tradities over de Tempelberg Gedachtenwisseling
15.00 uur: Afsluiting

4 mei-herdenking

Ieder jaar wordt op 4 mei in de verschillende wijken en binnenstad van stad Utrecht de doden herdacht. Dit jaar gaan jong en oud, onder meer de stagiaires van de stichting ASHA, voorafgaand aan de dodenherdenking in dialoog over het thema Samen Herdenken.

Aansluitend op deze dialoog lopen jong en oud met elkaar naar het Domplein om hier om 20.00 uur de dodenherdenking in de binnenstad bij te wonen.
Lees meer

De kracht van samen herdenken – vrijdag 4 mei van 19:00 tot 22:00 uur

We staan stil bij het feit dat we in vrede leven, elkaar kunnen ontmoeten ongeacht wie of wat we ook zijn. Wijkbewoners stappen samen over de brug om elkaar te zien, te horen en ontmoeten in ons mens-zijn, in hoop, geloof en liefde.

Programma
19:00 uur stiltewandeling Vertrek: Bernadottelaan 23 19:45 uur aankomst en herdenking: Loman-monument 20:10 uur samen naar Bij Bosshardt (Marco Pololaan 115-117) 20:30 uur herdenken in dialoog 22:00 uur afsluiting

Aanmelden
Aanmelden kan via
– www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomst en/kracht-samen-herdenken/
– telefonisch op 0683031657 (Jorinde)
– per email: info@utrechtindialoog.nl

21-28 januari 2018: Gebedsweek voor de eenheid

Als wij in Nederland en in de hele wereld meer vrede wensen tussen de mensen en tussen de volken met al hun verschillende culturen, dan moeten toch de christelijke kerken allereerst zelf werken aan meer eenheid en onderlinge vrede. Welnu, dat gebeurt op bijzondere wijze in de Gebedsweek voor de Eenheid in de week van 21 tot 28 januari 2018.

De Utrechtse Raad van kerken (USRK) wil voor de stad Utrecht een gezamenlijke viering houden in de Rafaelkerk (Overvecht) op zaterdag 20 januari 2018 om 1900 uur.

Deze viering in de Rafaelkerk wordt geleid door de oecumenische kring van plaatselijke kerken: De katholieke Rafaelkerk, het Protestantse Johannescentrum, de gemeenschap van ‘Living Tree’, het Leger des Heils, de Evangelische Broedergemeente, de christelijk woongemeenschap Overhoop.

Op bijzonder wijze uitgenodigd tot deelname aan deze viering zijn alle geloofsgemeenschappen die in de Rafael een plaats van aanbidding, gebed, zang en contact: de Eritrees-Orthodoxe St. Maria gemeenschap, de Iraaks-Chaldeeuws-katholieke gemeenschap (St. Thomas), de Poolse gemeenschap  (Maria van Czestochowa), de Eritrees-Evangelische gemeenschap, de Afrikaanse Pinkstergemeente (House of Worship), de Antilliaanse/Surinaamse Bethelgemeente.

Voor meer informatie: Priester Koos Smits, Rafaelkerk, Overvecht p.ksmits@kpnmail.nl 06 1523.2729.

Vier Chanoeka met ons mee in Utrecht

Chabad Utrecht organiseert jaarlijks een openbare viering van Chanoeka, het Joodse feest van het licht. De samenkomst vindt plaats op Stadhuisbrug. In verband met de werkzaamheden aan de Korte Minrebroedersstraat is de locatie dus naar de andere kant van het Stadhuis verplaatst.

Rabbijn Aryeh Leib Heintz: “De Chanoekalichten vormen een symbool van religieuze vrijheid voor alle volkeren. Daarom willen we alle inwoners van Utrecht van harte uitnodigen om Chanoeka met ons mee te vieren.” Rabbijn Heintz leidt de viering die begint om 17.00 uur en een klein uur zal duren.

www.chanoeka.info

1 2 3 4