Jubileumsymposium: religie: rem of remedie?

De Linker Wang viert op zaterdag 29 oktober 2016 zijn 25-jarig bestaan met een symposium in Utrecht. Onder de titel ‘Religie: rem of remedie?’ zullen we in gesprek gaan over de rol van religie in politiek en samenleving. Met bijdragen van onder meer Erik Borgman, Ruard Ganzevoort, Janneke Stegeman, Enis Odaci en Naïma Azough. Locatie: Antonius van Paduakerk, Kanaalstraat 200, Utrecht. Van 14.00 tot 17.00 uur.

Religie is een veelzijdig en vaak tegenstrijdig fenomeen. Wat verdient kritiek en wat ondersteuning? Werkt religie als rem op maatschappelijke vooruitgang? Of kan religie juist ingrediënten bieden voor een remedie tegen bijvoorbeeld angst en sociaal onrecht?

Lees meer

29 oktober: Relibazaar over toekomst van geloven

Abandoned church in the desert, with stormy skies. Monotone image, with added grain.

Mariënburg organiseert dit jaar een Relibazaar over de toekomst van geloven. De Relibazaar borduurt voort op de geslaagde Leerhuisdag in 2015, en biedt tal van workshops waarin de deelnemers onder deskundige leiding met elkaar discussiëren over ons denken, ons voelen en ons geloven.

De titel van de Relibazaar, De Toekomst van een illusie? drukt het spanningsveld uit van de hedendaagse gelovige.

Lees hier verder.

Bron: Marienburg

Interreligieuze vredesviering in Lombok

anton-300x225In het kader van de landelijke Vredesweek zal in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat te Utrecht de op zondag 18 september om 10 uur een interreligieuze gebedsbijeenkomst plaats vinden.

De bijeenkomst is voorbereid door joden, christenen en moslims uit Utrecht-West. Bij het thema van de bijeenkomst “In vredes naam” klinken teksten uit hun heilige boeken. Joden, christenen en moslims weten dat vrede te maken heeft met vergeving: opnieuw beginnen. In de samenkomst zullen zij door muziek en gebeden uit synagoge, kerk en moskee laten horen hoe ieder dat op eigen wijze doet en leert.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid voor nadere kennismaking en ontmoeting.

Bron: Antoniuskerk Utrecht

18 juni: Yosé Höhne Sparborth over Irak

Voor de tweede keer in korte tijd bracht zuster Yosé Höhne Sparborth uit Utrecht onlangs een bezoek aan Irak. Ze bezocht in Noord-Irak bisschop Mirkis van Kirkuk en Suleymania. De bisschop heeft daar de verantwoordelijkheid voor een bisdom met 70000 gelovigen dat de laatste jaren ook de zorg heeft voor 4000 christenen, die elders uit Irak zijn gevlucht voor IS. Voor deze vluchtelingen heeft hij een kamp ingericht met containerwoningen en een basisschool voor 500 kinderen met 18 leslokalen.

Zuster Yose Höhne was er getuige van hoe in deze omgeving  de kiemen worden gelegd voor een nieuwe samenleving in Irak. Daar zijn ook nu al andere dingen aan de hand dan wij vernemen via de pers over geweld en armoede.

Zuster Yosé wil er over vertellen op woensdag 8 juni om 15 uur in de zaal van het pastoraal centrum van de Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht en op donderdag 9 juni om 20 uur in de koffiezaal van de Antoniuskerk Kanaalstraat 200 in Utrecht.

Meer informatie: tel. 030-2318306 of 030-2963078.

Vooraankondiging podiumgesprek over ‘Vluchtelingen in onze stad

Refugees and migrants cross the border from Greece into Macedonia, near the village of Idomeni, Greece, 24 August 2015.

Utrecht maakt voor het eerst kennis met weerstand tegen vluchtelingen. Veel bewoners hebben het gevoel dat ze niet mee kunnen praten over bijvoorbeeld de grootte van de opvanglocaties. Wat maakt een opvanglocatie goed voor omwonenden en een goede start voor vluchtelingen?  En hoe kunnen we Utrechters daarover mee laten denken én beslissen? Daar gaat het Podiumgesprek van woensdag 9 maart over.

Het is onrustig rond de komst van opvanglocaties voor vluchtelingen in Utrecht. Op informatiebijeenkomsten in de Domstad klonk de slogan ‘AZC, weg ermee!’, en dat terwijl Utrecht al decennialang bekend stad als gastvrije stad. Bewoners, verzameld in de Facebookgroep ‘Wij Utregters zeggen nee tegen de komst van een AZC’, maken zich o.a. zorgen over de veiligheid in de buurt en de grootschaligheid van de opvang. Terwijl andere Utrechters, zoals actief bij Vluchtelingenproject Utrecht, juist kansen zien door de komst van deze ‘nieuwe stadsgenoten’. Weten we van elkaar waar de zorgen en kansen liggen?

Lees meer

Vrijheid in verbinding

uluOp donderdag 7 januari is het een jaar geleden dat de redactie van Charlie Hebdo slachtoffer werd van een aanslag; daarna volgde nog een overval op een joodse supermarkt. Op vrijdag 13 november werd Parijs en de rest van de wereld opnieuw opgeschrikt door aanslagen.

Een jaar na  Charlie Hebdo organiseren verschillende dialoogsteden een extra dialoogdag met als thema Vrijheid. Utrecht doet mee met als motto Vrijheid in verbinding.
Dialoog op 7 januari:
– van 14:00 tot 16:30 dialoog in Buurtcentrum Oase, Cartesiusweg 11.
– van 19:30 tot 22:00 uur dialoog Bibliotheek Stadhuisbrug, Oude Gracht 167, Utrecht.

Deelname is gratis. Inschrijven verplicht.
De dialoogdag van 7 januari is tevens de aftrap van een nieuw dialoogjaar. Met in ieder geval iedere maand een dialoogbijeenkomst in de Centrale Bibliotheek op de Stadhuisburg.

Bron: UPLR

Lichtdag 2015

lichtdagOp 21 december aan het begin van de langste nacht van het jaar komen bewoners van de stad bij elkaar. Na deze nacht wordt alles weer lichter.

Op het Moskeeplein op de kop van Lombok maken we een cirkel van licht, waarbinnen ruimte is voor een gedicht, muziek of een paar losse woorden.

Iedereen is welkom. Neem een kaarsje in een jampot, fiets- of zaklamp mee.

Je kunt je aanmelden als je iets wil zeggen, voordragen of wil laten klinken via info@paviljoenpop.nl.

Daarna warmen we ons wat aan elkaar en aan chocolade melk, kruidige thee en soep (vegetarisch en halal). Lees meer

Vrede op aarde?

pacifaNu de Sint het land uit is maken veel Utrechters zich op voor Kerst 2015 en de jaarwisseling. Ter afsluiting van het jaar organiseren Hogeschool Utrecht en Utrecht in Dialoog een dialoog over het thema ‘Wat betekent vrede voor jou?’. In de geborgenheid van de historische Geertekerk in het centrum van Utrecht gaan we 15 december van 19:00 tot 21:30 uur in gesprek over onze ervaringen en dromen over Vrede. Deelname is gratis, iedereen is welkom, aanmelden verplicht. Je kunt je aanmelden bij utrechtindialoog@gmail.com. Lees meer

Oecumenelezing 2016 Christa Anbeek over ‘Religie en levenskunst’

hrist‘Waar kan ik de berg van de ziel vinden’, vraagt een reiziger aan een oude man. ‘Aan de andere kant van de rivier’, antwoordt de oude man. ‘Maar ik ben juist naar deze kant gekomen’, sputtert de reiziger tegen. ‘Dan is het aan de andere kant van de rivier’, zegt de oude man. ‘Zou het dan niet eigenlijk aan deze kant moeten zijn’, vraagt de reiziger verward. ‘Wil je niet naar de berg van de ziel?‘ ‘Jawel.’ ‘Dan is het aan de andere kant van de rivier.’

Christa Anbeek citeert dit verhaal van Gao Xingjian in een van haar boeken. Ze gaat daarmee in op een raadselachtig begrip dat de theologie regelmatig gebruikt, het begrip ‘ziel’. Wat is dat precies, de ziel? De ziel is datgene in een persoon wat respect oproept, zegt Anbeek. Ook al is die persoon misschien dement of verstandelijk gehandicapt en niet in staat met woorden te zeggen wie hij is. Er is een soort kern. En als mens ben je er naar op zoek. Lees meer

Publiekslezingen ‘Heilig!?’

wikip“Is er dan niets meer heilig?”, schreef Salmon Rushdie. Maar wat was er dan ooit zo heilig? En is het echt wel verdwenen? Wat is heilig voor ons, en wat betekent dat? Dit zijn de centrale vragen van de serie publiekslezingen ‘Denken in de Driehoek’ 2015-2016.

Door in te gaan op heilige personen, heilige plaatsen, heilige klanken en heilige huisjes, letterlijk en figuurlijk, brengen de lezingen steeds meer aan het licht van wat ‘heilig’ nu is, in het algemeen, en voor specifieke groepen of mensen.

De reeks ‘Denken in de Driehoek’ wordt jaarlijks georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de culturele commissie van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal van Utrecht en de bijzondere leerstoel Oude katholieke kerkstructuren aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Peter-Ben Smit (Religiewetenschap). Lees meer

1 9 10 11 12