Een Gewonde Stad

Samenleven met COVID-19 in Utrecht – Miniconferentie UPLR

25 november 2020, Geertekerk Utrecht, Geertekerkhof 17.00 – 19.00 uur

EEN TERUGBLIK

Geachte deelnemer, beste belangstellende,

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en bijdrage op onze miniconferentie! We zijn op dit moment bezig om de gespreksresultaten van de groepen te verwerken, zodat die kunnen leiden tot aanbevelingen en uitnodigingen voor actie.

Maar we willen nu ook een verslag bieden, in schriftelijke vorm. En een videoclip van de bijeenkomst. En een complete gefilmde registratie van de rede van Erik Borgman. Klik op de link en bekijk een video-opname van de rede (een goede aanvulling, omdat de verstaanbaarheid in de grote, lege Geertekerk wel wat te wensen over liet). We hebben we ook de beschikking gekregen over de tekst van de rede, hieronder als download te vinden.

We bieden voor nu dus:

Hieronder een overzicht met downloads naar aanleiding van de miniconferentie:

We willen de documenten vervolgens breed verspreiden. Doet u mee en zegt u het voort?

Met hartelijke groet,

Abderahmane Chrifi, Koos Smits en Arie Nico Verheul

Ontmoeting UPLR met mgr. Herman W. Woorts

UPLR-voorzitter Abderahmane Chrifi – Mgr. Herman W. Woorts – UPLR-lid Koos Smits

Op woensdag 11 november kwam een afvaardiging van het UPLR op bezoek bij mgr. Woorts. De hulpbisschop is namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie al langer “Referent voor het Jodendom”, maar sinds kort ook “Referent voor Interreligieuze Dialoog”. Namens het platform, dat Joden, Christenen, Moslims, Boeddhisten, Hindoes en Humanisten vertegenwoordigt, presenteerden zich voorzitter Abderahmane Chrifi en lid priester Koos Smits. Symbolisch voor de ontmoeting: de datum 11 november, feest van de heilige Martinus die zijn mantel deelde met een arme, en de betekenis naam van de voorzitter “Dienaar van de Barmhartige”. 

Mgr. Woorts legde een en ander uit omtrent de Katholieke Kerk en benadrukte het grote belang dat zij hecht aan de onderlinge ontmoeting met en dialoog met elkaar voor vrede en rechtvaardigheid tussen mensen én religies. Abdel bevestigde vurig: “Ja, contact tussen religieuze leiders moet aangehaald worden, we moeten uit onze bubbels komen. Het gaat niet om het gelijk, het gaat om veiligheid en vrede voor elk mens. Religieuze instituten zoals kerken, moskeeën, synagogen enz. moeten meer betrokken raken met de burgers in de stad en zo nodig een helpende hand reiken. Religies moeten noch alleen zieltjes winnen noch elkaar beconcurreren, maar gezamenlijk proberen maatschappelijke problemen op te lossen.”  Misschien zouden religies in Utrecht (Nederland) met een soort diaconaal platform kunnen bijdragen problemen zoals armoede, eenzaamheid, uitsluiting, discriminatie op te lossen. Zo houdt het UPLR op 25 november in Utrecht een mini-conferentie met alle religieuze leiders de stad over de coronacrisis. Heel concreet riep Abdel Christenen en Moslims en Joden op om geen enkel mens op aarde te beledigen, niet Mohammed, niet Mozes, niet Christus, niemand. “Vrijheid is een groot goed, maar diep respect is even noodzakelijk.”

Abdel en Koos vertelden concreet van hun gezamenlijke “trialoogreis” (met Moslim, Joden en Christenen) naar Marokko in 2019. Van die reis ontving mgr. Woorts in dankbaarheid een veelkleurig verslagboek. Daarop vertelde Abdel van plannen om gezamenlijk naar Rome (naar de paus!) te gaan.  Samen op reis, samen op weg in die ene wereld.

Tot slot leidde mgr. Woorts ons door het (bijna) gerestaureerde bisschopshuis naar de tuin voor een foto. Na een hartelijke groet werd afscheid genomen, met nieuwe gedachten en plannen, verrijkt door deze onderlinge ontmoeting.

Koos Smits pr.

UPLR-voorzitter Abderahmane Chrifi – Mgr. Herman W. WoortsUPLR-lid Koos Smits -Mgr. Herman W. Woorts


UPLR ondersteunt de persverklaring van de Islamitische Stichting Nederland naar aanleiding van de aanslag in Nice

In de dagelijkse praktijk van het UPLR laten we zien dat de goede verstandhouding tussen mensen van goede wil alle verschillen die er tussen levensbeschouwingen zijn kan helpen overbruggen. Daarbij nemen aan het platform vertegenwoordigers van bijna alle levensbeschouwingen deel die ons mooie Utrecht rijk is. Want als je de ander kent, elkaar de hand reikt, elkaar probeert te begrijpen en respectvol te behandelen, maakt het niet uit welke achtergrond je hebt. Wij laten ons niet verdelen, maar houden vast aan het belang dat de open vriendelijke communicatie voor de saamhorigheid en de cohesie van de maatschappij en het begrip voor elkaar heeft.

Hier de persverklaring

Divali Celebrations

20 Oktober 2019 – ZIMIHC-Theater Stefanus – 12.00 – 18.00 uur.

Met Divali vieren we de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid.

19 t/m 27 september: Vredesweek 2020

Vrede Verbindt Verschil

https://www.vredesweek.nl
http://www.domkerk.nl http://www.vredesweek.nl/agenda/kaart
http://www.domkerk.nl http://www.vredesweek.nl/agenda/kaart
http://www.vredesweek.nl

Aan deze interreligieuze vredesbijeenkomst in Utrecht West werkt ook de protestantse wijkgemeente ‘De Wijkplaats’ mee. Vanwege COVID-19 kunnen maximaal 80 mensen worden toegelaten. De ingang is aan de Cremerstraat 378.

http://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/vrede-verbindt-verschil
https://www.stadskloosterutrecht.nl
1 2 3 4