Over Europopulisme en Vluchtelingenvrees

Europa: ideaal zonder droom?

9 mei 2019

Het begint een traditie te worden in Utrecht: op 9 mei, de jaarlijkse Europadag, organiseren“De Drie Utrechtse Kathedralen”voor de derde keer een symposiumover samenwerking in Europa. Dit initiatief wordt ondersteund door kerkelijke, religieuze en seculiere organisaties.

  • De hoofdlezing, met als titel Europa: ideaal zonder droom? – Over Europopulisme en Vluchtelingenvrees’, zal gehouden worden door prof. dr. C.H. (Chris) Doude van Troostwijk, filosoof/theoloog, werkzaam in Luxemburg en Amsterdam. 
  • Als coreferent zal drs. H. (Hans) Sakkers reageren vanuit Utrechts perspectief. Sakkers is hoofd van de afdeling Europese en internationale zaken van de gemeente Utrecht. 
  • Daarna volgt een discussie met de deelnemers aan het symposium.
  • Culturele omlijsting door enkele leden van het ensemble Alhambra Revisited, met muzikale optredens uit de (Spaans) Joodse, Arabische en Christelijke traditie; een rijke Europese cultuur die eigenlijk geworteld is in de Oriënt. 

Voorafgaand aan het symposium is er in de Domkerk een oecumenische Europavesper, waarin de vertegenwoordigers van de Drie Utrechtse Kathedralen, de Rooms-Katholieke Sint Catharinakathedraal, de Oud-Katholieke Sint Gertrudiskathedraal en de Protestantse Domkerk zullen voorgaan. 

Programma

Datum              9 mei 2019

Vesper              18:00 – 18:45 uur, Domkerk

                          Hoofdingang Domplein

                         voor iedereen gratis toegankelijk. 

Voor de bezoekers van vesper en Symposium zijn er lunchbags voor onderweg naar het Symposium

Symposium      19:30 – 22:00 uur, Gertrudiskapel

                         Ingang conferentiecentrum “In De Driehoek”

                         Willemsplantsoen 1c te 3511 LA Utrecht 

Sprekers: prof. dr. C.H. (Chris) Doude van Troostwijk en drs. H. (Hans) Sakkers

Na de pauze is er gelegenheid voor debat met publiek en sprekers

22:00 – 22:30 uur:ontmoeting onder het genot van een drankje en een hapje

Entree € 15,-. Studenten, CJP en U-Pas gratis. Betaling ter plaatse 

Nadere informatie Frans de Wolff, tel. 030 2942686 en

                         info@europadagutrecht.nl

                         www.europadagutrecht.nl

22 maart 2019: Symposium ‘In vrede samenleven’

Het klooster Mar Musa nam in Syrië tot het uitbreken van de oorlog (2011) een bijzondere plaats in. Hier werd de interreligieuze dialoog dagelijks in praktijk gebracht. Inspirator van het klooster was de Syrisch-katholieke priester en jezuïet Paulo Dall’Oglio. Op 29 juli 2013 werd hij gevangengenomen door ISIS. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Voor zijn leven wordt gevreesd.

Andere leden van de communiteit zijn p. Jacques Mourad en p. Jens Petzold. Ook p. Jacques Mourad werd in mei 2015 door IS ontvoerd. Hij overleefde vijf maanden gevangenschap in Raqqa en kon dankzij moslimvrienden ontsnappen. Samen met p. Jens Petzold zet hij zich onvermoeibaar in voor vrede en interreligieuze dialoog in Irak en Syrië. Lees meer

Wij gedenken Ronald Hené

Na een ernstige ziekte overleed Ronald Hene, op zondag 10 december. Nadat die zich openbaarde bleef Ronald nog lang optimistisch en strijdbaar, maar tenslotte verergerde de situatie zich dramatisch.

Ronald heeft heel veel gedaan voor de Joods Liberale gemeente Utrecht, stond vijfentwintig jaar geleden aan de wieg bij de oprichting. Er volgde een periode van opbloei in geestelijk en cultureel opzicht, bekroond met de inrichting van een mooie synagoge in de Magdalenastraat, op de plaats van het voormalig Centraal Israëlitisch Weeshuis.

Bij het UPLR (Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie) was Ronald ook vanaf het begin betrokken. Vorig jaar nam hij het voorzitterschap over, maar kon hier helaas door de beperkingen die de ziekte hem oplegde al snel moeilijk invulling aan geven. We zullen hem reuze missen. Met zijn vrolijkheid, en ook zijn mildheid en tolerantie heeft hij zeer bijgedragen aan ons platform.

De lewaja (begrafenis) vond plaats op dinsdag 12 december om 11.00 uur op Begraafplaats Gan Hasjalom in Amstelveen.

 

 

Hulp aan vluchteling-studenten in Kirkuk

kirkukHet project loopt goed. Dat betekent vooral dat de toestroom van studenten goed loopt. Inmiddels zijn het er 700.Omdat er wéér een studiejaar begon en sommige studenten al twee jaar wachtten om te kunnen beginnen, heeft bisschop Mirkis er veel aangenomen. Met name studenten met een Yezidi-achtergrond. Dat is mogelijk door de steun uit verschillende delen van de wereld. Maar het blijft spannend, want er is maar een financiële buffer voor een paar maanden.

Bisschop Mirkis durft dat aan, maar voelt zich ook aan de grens van zijn kunnen. Soms is de financiële situatie bijna net zo spannend als de oorlog zelf.

Verheugend is het dan ook dat binnen Nederland de ondersteuning voor dit project groeit. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en willen u vragen het project van bisschop Mirkis te blijven steunen en bij anderen onder de aandacht te brengen. Hiernaast is een poster te zien zoals die in Frankrijk gebruikt wordt om steun te organiseren totdat studenten kunnen terugkeren naar de universiteit van Mosul. Lees meer

Utrecht achter actie

uplrHet Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie gaat campagne voeren voor studenten in Kirkuk in Irak. Onder het motto ‘Adopteer een student’ probeert het platform sponsorgelden te vinden waardoor studenten van diverse achtergronden in de gelegenheid zijn hun studie af te ronden in de Iraakse stad. De studenten zijn in 14 woonhuizen opgevangen door bisschop Mirkis, van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk. Onder de studenten zijn christenen, yezidi’s en moslims.

Het platform presenteerde zondag 22 mei een film over de situatie in Kirkuk. Yosé Höhne-Sparborth heeft het materiaal verzameld en toegankelijk gemaakt via YouTube. Wie wil kan zelf een kijkje nemen, via hier en via hier. Mensen die willen bijdragen aan het project kunnen hun geld storten op NL74INGB0000435382, t.n.v. Kerk en Vrede, onder vermelding van ‘Kirkuk’.

Bron: Raad van Kerken

18 juni: Yosé Höhne Sparborth over Irak

Voor de tweede keer in korte tijd bracht zuster Yosé Höhne Sparborth uit Utrecht onlangs een bezoek aan Irak. Ze bezocht in Noord-Irak bisschop Mirkis van Kirkuk en Suleymania. De bisschop heeft daar de verantwoordelijkheid voor een bisdom met 70000 gelovigen dat de laatste jaren ook de zorg heeft voor 4000 christenen, die elders uit Irak zijn gevlucht voor IS. Voor deze vluchtelingen heeft hij een kamp ingericht met containerwoningen en een basisschool voor 500 kinderen met 18 leslokalen.

Zuster Yose Höhne was er getuige van hoe in deze omgeving  de kiemen worden gelegd voor een nieuwe samenleving in Irak. Daar zijn ook nu al andere dingen aan de hand dan wij vernemen via de pers over geweld en armoede.

Zuster Yosé wil er over vertellen op woensdag 8 juni om 15 uur in de zaal van het pastoraal centrum van de Augustinuskerk, Rozenstraat 1, Utrecht en op donderdag 9 juni om 20 uur in de koffiezaal van de Antoniuskerk Kanaalstraat 200 in Utrecht.

Meer informatie: tel. 030-2318306 of 030-2963078.

1ste lustrumviering UPLR 22 mei 2016

bruggenBRUGGEN HERBOUWEN HIER EN DAAR

Presentaties van interreligieuze samenwerking in Irak, Syrië en Utrecht

Graag nodigen we je van harte uit op ons eerste lustrum op 22 mei.

VERBINDING staat centraal bij het UPLR (Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie). Al vijf jaar bieden we ruimte voor ontmoeting en dialoog, en komen we in actie waar nodig. Hoewel veel Utrechters het belang van verbinding onderstrepen, zien we helaas ook in Utrecht verharding en grotere kloven tussen mensen. Te vaak worden mensen buitengesloten om hun overtuiging of afkomst worden buitengesloten. Dit maakt bruggen bouwen zo belangrijk en daarom het centrale thema van ons symposium!

Dat je tegenstellingen kunt overbruggen en relaties kunt herstellen willen we laten zien op een feestelijke bijeenkomst. Met korte presentaties, muziek en volop ruimte voor ontmoeting. Het wordt zeker een boeiend en veelzijdig programma. Samen zullen we een statement maken dat Utrecht verbinding nodig heeft!

Op 22 mei lanceren we ook een nieuw project, waaraan we de komende jaren verder willen bouwen: een band tussen Utrecht en Kirkuk voor vreedzaam interreligieus samenleven.


Bruggen bouwen betekent over grenzen heenkijken. Ons leven wordt beïnvloed door wat elders gebeurt. Het symposium wordt daarom ook het startsein voor onze internationale samenwerking. Utrecht kent voorbeeldige interreligieuze praktijken. Daarin staan we niet alleen. Ook in de grote Irakese stad Kirkuk is er nauwe samenwerking tussen christenen, Yezidi’s en moslims, bijvoorbeeld bij de zorg voor een half miljoen vluchtelingen. Kirkuk is daarmee een prachtig voorbeeld van verbinding. Yosé Höhne-Sparborth heeft in de afgelopen jaren contacten opgebouwd in deze stad en zal ons laten zien wat we allemaal kunnen leren van Kirkuk. Het belooft een mooie dag te worden!

ZONDAG 22 MEI – 13.00 tot 17.00 uur
W.G. van de Hulstschool, ingang Lingestraat 2a (ruim parkeergelegenheid)

Iedereen is welkom, maar we zouden het fijn vinden als je even meldt dat je komt: info@uplr.nl . We geven tijdens ons lustrum graag de ruimte aan de mooie initiatieven van onze partners. Wil je zelf iets vertellen of laten zien? Neem contact op met de organisatoren via bovenstaand e-mailadres.

Houd onze facebookpagina in de gaten voor meer informatie:
https://www.facebook.com/wijzijnUtrecht
en natuurlijk onze site: www.uplr.nl

 

1 2 3 4