Recensie van ‘Verhalen uit de Koran’

Onlangs verscheen bij uitgeverij Ploegsma Kinderen van Adam, met als ondertitel: Verhalen uit de Koran, door Petra van Helden. Zij groeide op in een Utrechts protestants gezin. In de kerk en op school leerde ze de verhalen uit de Bijbel kennen. Uit nieuwsgierigheid las Petra ook de Koran. De Koranteksten raakten haar zo diep, dat ze besloot moslim te worden. Ze studeerde Religie en Levensbeschouwing en is nu docent aan de Hogeschool iPabo in Amsterdam. Met dit boek hoopt Petra moslim- én niet-moslimkinderen kennis te laten maken met de bijzondere verhalen uit de Koran.

Door: René Kil

Zeer herkenbaar zijn de verhalen over Adam en Hawa (Eva) en Noeh (Noach) waarin het er om gaat dat de door de Ene God geschapen mens verantwoordelijkheid draagt voor de aarde. Noeh past dan goed in het rijtje profeten uit de Koran die niet in de Bijbel voorkomen: Idries, Hoed, Salih en Sjoeiab (in de Bijbel Jethro, maar daar geen profeet). Profeten die steeds maar weer de mensen waarschuwen om verantwoordelijk te zijn voor de aarde en rechtvaardig te zijn. Ze roepen de mensen op te zorgen voor de armen en te gaan geloven in de Ene God te in plaats van allerlei afgoden. Dan zouden ze van God zegeningen ontvangen. Doen ze dat allemaal niet dan zal het fout met hen aflopen. Deze profeten worden vaak uitgelachen en uitgedaagd. Er wordt niet naar hen geluisterd en uiteindelijk vinden er dan toch allerlei rampen plaats.
Lees meer