Geestelijke Verzorging bij Crises

Geestelijke Verzorging bij Crises van het UPLR.


De Werkgroep GVC is al een aantal jaren bezig, er is een complete organisatie op papier uitgewerkt. Het initiatief is ontstaan binnen de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken, maar de gemeente ziet liever dat het GVC onder een andere organisatie gaat vallen (paraplu) die een bredere basis heeft van religies en levensbeschouwingen. Het UPLR is daar geschikt voor. Geestelijke Verzorging bij Crisis houdt in dat er in geval van crisis geestelijke verzorgers ingeschakeld kunnen worden die hulp bieden aan slachtoffers en hun achterban.

De hoofdvraag ligt dus bij opvang. Er is een gemeentefunctionaris die beslist wanneer er sprake is van crisis en hij/zij neemt contact op met de hoof coördinator van het GVC. Deze neemt vervolgens contact op met 6 coördinatoren, die dan een lijst met personen benaderen. Iedere geestelijke verzorger heeft een blauw hesje, dat hij/zij altijd bij zich heeft en dat herkenbaar is voor andere hulpdiensten.

Leden van de werkgroep nemen regelmatig deel aan oefeningen en krijgen training in o.a. omgaan met agressie. De functie van geestelijke verzorging is pas de laatste jaren door de gemeente ingesteld.

Van de werkgroep maken deel uit:
Henk Korff (voorzitter – en 24-uurs centrum)
Anita Manoharan (24-uurs centrum), 
Kees Bouman,
Anneke Tan,
Gérard Martens,
Fatiha Mostadi,
Titus Schlatmann,
Nienke Overvliet

Vragen, reacties, informatie: n.overvliet@antoniusziekenhuis.nl

>HIER de link naar de nieuwsbrief van GVC, de werkgroep van UPLR.