Wat wij doen

 

Hier staan wij voor:

  • Wij staan voor samen leven in harmonie, met begrip en ruimte

voor elkaars culturele, etnische en levensbeschouwelijke identiteit.

  • Wij geloven in de kracht van mensen, in solidariteit

en in de wil er met elkaar een mooie wereld van te maken.

Dit doen we:

  • Wij steunen alle initiatieven die daaraan bijdragen.
  • Wij brengen mensen en organisaties met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar in contact.
  • Wij bevorderen verbinding en wederzijds begrip door mensen te stimuleren de dialoog aan te gaan, samen te werken. We organiseren lezingen, discussies en andere activiteiten waarin we ons doel uitdragen.
  • Wij bieden een plek voor ontmoeting, onderlinge steun en constructieve actie aan de aangesloten organisaties en instellingen.
  • Wij zijn gesprekspartner voor gemeente, bedrijfsleven en burgerinitiatieven; onze gespreksleiders helpen bij discussies en tegenstrijdige opvattingen.
  • Wij delen kennis en expertise die alle Utrechters helpt om elkaar verder te helpen, om elkaar beter te begrijpen. We geven advies aan instanties en organisaties over het omgaan met levensbeschouwelijke en culturele diversiteit.

En jij? Waar sta jij voor? Heb je een goed idee of wil je meedoen?

Kijk hier op onze site of op Facebook voor meer informatie of mail ons: info@uplr.nl