Wat wij doen

Het UPLR adviseert organisaties en bedrijven die meer willen weten over het omgaan met verschillen in cultuur. Wij kunnen collega’s, buurtgenoten, mensen met tegenstrijdige opvattingen met elkaar in contact brengen en meedenken hoe je hiermee om kunt gaan. We hebben goed opgeleide gespreksleiders die ervaring hebben met netelige kwesties.

Als gesprekspartner voor overheid, het bedrijfsleven en burgerinitiatieven kunnen wij in ons netwerk kennis en expertise aanboren die een positieve invloed hebben op communicatie en samenwerking.

Jaarlijkse ontmoeting
In het voorjaar organiseert het UPLR elk jaar een ontmoeting voor en met de organisaties die bij het platform betrokken zijn. Niet alleen besturen en leidende figuren, maar ook de achterban, de medewerkers en vrijwilligers kunnen elkaar dan ontmoeten.

Symposium
In het najaar organiseren we een bijeenkomst waar organisaties, instellingen en persoonlijk geïnteresseerden welkom zijn op een levendige dag met workshops en lezingen.

Werkgroep ‘Utrecht in dialoog’
In heel Nederland kun je in november meedoen aan de Week van de Dialoog. Onze werkgroep ‘Utrecht in dialoog’ organiseert dit ook in onze stad, op tal van (bijzondere) locaties. Aan een tafel met maximaal acht mensen debatteer je met elkaar over een interessant onderwerp, met een speciaal getrainde gespreksleider. Veel deelnemers ervaren het als een inspirerende en leuke ervaring en een echte ontmoeting. De inzet van deze methodiek blijft echter niet beperkt tot die ene week in november. Het hele jaar door ondersteunen we constructieve dialogen als de actualiteit daar om vraagt. Dat kan een knelpunt in de wijk zijn, maar ook een landelijk spelende kwestie, bijvoorbeeld Zwarte Piet of geweld tegen homoseksuelen.

Werkgroep Geestelijke verzorging bij crises
Een ernstige crisis, een zwaar ongeval of een calamiteit vraagt om goed gecoördineerde maatregelen. Brandweer, politie, geneeskundige hulp zijn gelukkig goed geregeld. Het UPLR helpt met de coördinatie van geestelijke zorg aan de getroffenen, in samenwerking met het gemeentebestuur. Wij bieden professionele hulpverleners uit alle organisaties die zijn vertegenwoordigd in ons platform.

Stichting De Brug
Sinds 2014 maakt de Stichting de Brug deel uit van het UPLR. Op Kanaleneiland werken zij aan interculturele ontmoetingen met aandacht voor eigen problemen en mogelijkheden in de wijk.

Overige evenementen
Vaak in samenwerking met anderen organiseert het UPLR bijeenkomsten en worden acties ondernomen. We verlenen medewerking en geven bekendheid aan voorstellingen, lezingen en muzikale manifestaties die aan onze doelstellingen bijdragen.