Jubileumsymposium: religie: rem of remedie?

De Linker Wang viert op zaterdag 29 oktober 2016 zijn 25-jarig bestaan met een symposium in Utrecht. Onder de titel ‘Religie: rem of remedie?’ zullen we in gesprek gaan over de rol van religie in politiek en samenleving. Met bijdragen van onder meer Erik Borgman, Ruard Ganzevoort, Janneke Stegeman, Enis Odaci en Naïma Azough. Locatie: Antonius van Paduakerk, Kanaalstraat 200, Utrecht. Van 14.00 tot 17.00 uur.

Religie is een veelzijdig en vaak tegenstrijdig fenomeen. Wat verdient kritiek en wat ondersteuning? Werkt religie als rem op maatschappelijke vooruitgang? Of kan religie juist ingrediënten bieden voor een remedie tegen bijvoorbeeld angst en sociaal onrecht?

Lees meer

29 oktober: Relibazaar over toekomst van geloven

Abandoned church in the desert, with stormy skies. Monotone image, with added grain.

Mariënburg organiseert dit jaar een Relibazaar over de toekomst van geloven. De Relibazaar borduurt voort op de geslaagde Leerhuisdag in 2015, en biedt tal van workshops waarin de deelnemers onder deskundige leiding met elkaar discussiëren over ons denken, ons voelen en ons geloven.

De titel van de Relibazaar, De Toekomst van een illusie? drukt het spanningsveld uit van de hedendaagse gelovige.

Lees hier verder.

Bron: Marienburg

Interreligieuze vredesviering in Lombok

anton-300x225In het kader van de landelijke Vredesweek zal in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat te Utrecht de op zondag 18 september om 10 uur een interreligieuze gebedsbijeenkomst plaats vinden.

De bijeenkomst is voorbereid door joden, christenen en moslims uit Utrecht-West. Bij het thema van de bijeenkomst “In vredes naam” klinken teksten uit hun heilige boeken. Joden, christenen en moslims weten dat vrede te maken heeft met vergeving: opnieuw beginnen. In de samenkomst zullen zij door muziek en gebeden uit synagoge, kerk en moskee laten horen hoe ieder dat op eigen wijze doet en leert.

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid voor nadere kennismaking en ontmoeting.

Bron: Antoniuskerk Utrecht