Als christen in geweldsituaties

We nodigen u uit voor een middagbijeenkomst op maandag 13 november met aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis o.p. van Kirkuk/Irak. Hij zal met ons spreken over wat de mensen in Irak, en speciaal de christenen waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt,  kunnen bijdragen aan een toekomst van hoop, een toekomst van vrede in Irak.

Enkele maanden nadat deze dominicaan bisschop werd van dit Chaldeeuws katholieke bisdom, werd de hele regio overspoeld door een kleine 2 miljoen ontheemden die vanuit Mosul en omgeving ISIS ontvluchtten. Zijn hele arbeid is gericht op samenwerken met alle mensen van goede wil, en ook goed weten wie er in deze regio gevaarlijk “gek” zijn. De regeringen van Koerdistan en Bagdad rekent hij niet tot de mensen van goede wil. Hij ving 700 studenten-vluchtelingen op, zodat deze hun studie in Kirkuk konden voortzetten. Moslims, christenen, yezidi liet hij samenwonen: dat is werken aan toekomst.

Maandag 13 november  14.00 17.00 uur
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht

Wilt u zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl of via gj.westerveld@tiscali.nl

Na aanmelding krijgt u een recent artikel van bisschop Mirkis toegestuurd.