Ontmoeting UPLR met mgr. Herman W. Woorts

UPLR-voorzitter Abderahmane Chrifi – Mgr. Herman W. Woorts – UPLR-lid Koos Smits

Op woensdag 11 november kwam een afvaardiging van het UPLR op bezoek bij mgr. Woorts. De hulpbisschop is namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie al langer “Referent voor het Jodendom”, maar sinds kort ook “Referent voor Interreligieuze Dialoog”. Namens het platform, dat Joden, Christenen, Moslims, Boeddhisten, Hindoes en Humanisten vertegenwoordigt, presenteerden zich voorzitter Abderahmane Chrifi en lid priester Koos Smits. Symbolisch voor de ontmoeting: de datum 11 november, feest van de heilige Martinus die zijn mantel deelde met een arme, en de betekenis naam van de voorzitter “Dienaar van de Barmhartige”. 

Mgr. Woorts legde een en ander uit omtrent de Katholieke Kerk en benadrukte het grote belang dat zij hecht aan de onderlinge ontmoeting met en dialoog met elkaar voor vrede en rechtvaardigheid tussen mensen én religies. Abdel bevestigde vurig: “Ja, contact tussen religieuze leiders moet aangehaald worden, we moeten uit onze bubbels komen. Het gaat niet om het gelijk, het gaat om veiligheid en vrede voor elk mens. Religieuze instituten zoals kerken, moskeeën, synagogen enz. moeten meer betrokken raken met de burgers in de stad en zo nodig een helpende hand reiken. Religies moeten noch alleen zieltjes winnen noch elkaar beconcurreren, maar gezamenlijk proberen maatschappelijke problemen op te lossen.”  Misschien zouden religies in Utrecht (Nederland) met een soort diaconaal platform kunnen bijdragen problemen zoals armoede, eenzaamheid, uitsluiting, discriminatie op te lossen. Zo houdt het UPLR op 25 november in Utrecht een mini-conferentie met alle religieuze leiders de stad over de coronacrisis. Heel concreet riep Abdel Christenen en Moslims en Joden op om geen enkel mens op aarde te beledigen, niet Mohammed, niet Mozes, niet Christus, niemand. “Vrijheid is een groot goed, maar diep respect is even noodzakelijk.”

Abdel en Koos vertelden concreet van hun gezamenlijke “trialoogreis” (met Moslim, Joden en Christenen) naar Marokko in 2019. Van die reis ontving mgr. Woorts in dankbaarheid een veelkleurig verslagboek. Daarop vertelde Abdel van plannen om gezamenlijk naar Rome (naar de paus!) te gaan.  Samen op reis, samen op weg in die ene wereld.

Tot slot leidde mgr. Woorts ons door het (bijna) gerestaureerde bisschopshuis naar de tuin voor een foto. Na een hartelijke groet werd afscheid genomen, met nieuwe gedachten en plannen, verrijkt door deze onderlinge ontmoeting.

Koos Smits pr.

UPLR-voorzitter Abderahmane Chrifi – Mgr. Herman W. WoortsUPLR-lid Koos Smits -Mgr. Herman W. Woorts