UPLR – Privacyprotocol

In dit Privacy Protocol heeft de stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwring en Religie (UPLR)  het beleid vastgelegd hoe de stichting omgaat met persoonsgegevens en de vastlegging daarvan. 

Dit protocol is opgesteld conform de nieuwe wetgeving Algemene Wet Gegevensbescherming en gaat in op 25 mei 2018. 

Met dit protocol voldoet de stichting UPLR aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in bovengenoemde wet. 

Alle algemene persoonsgegevens die de stichting UPLR heeft verzameld en zal verzamelen zullen uitsluitend gebruikt worden voor de doelstelling waarvoor zij zijn vastgelegd. De persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor andere doelstellingen of aan derden verstrekt . 

Bijzondere persoonsgegevens of kenmerken van de desbetreffende personen verzamelt het UPLR niet

Welke informatie wordt vastgelegd 

Het UPLR legt de volgende gegevens vast en hoe de informatie wordt vastgelegd. 

1. Informatie van contactpersonen van de organisaties die bij het UPLR zijn aangesloten. 

2. Informatie van donateurs en personen die te kennen hebben gegeven op de hoogte te

    willen blijven van de activiteiten van het UPLR  

Het UPLR maakt geen gebruik van geadresseerde mailings aan niet aangesloten organisaties. 

Vastlegging informatie 

Informatie van de contactpersonen van de deelnemende organisaties 

Alle informatie is vastgelegd op een eigen computer/laptop Deze laptop en externe harde schijf zijn ten allen tijde aanwezig bij het secretariaat. Het secretariaat is bekend bij de deelnemende organisaties van de stichting. 

Naast de digitale vastlegging zijn de persoonsgegevens van de contactpersonen van de deelnemende organisaties door de secretaris van het UPLR gearchiveerd. 

Informatie van derden en/of donateurs  [aanleiding art. 2 c van de statuten van het UPLR]

Het UPLR vermeldt  op haar website of in andere nieuwsuitingen geen persoonsgegevens van donateurs of van personen die gezegd hebben op de hoogte te willen blijven van de e activiteiten van het UPLR, tenzij door de stichting schriftelijk toestemming is gevraagd aan de  instelling, organisatie of persoon en deze toestemming schriftelijk is verkregen.

Iedereen van wie het UPLR persoonsgegevens heeft vastgelegd, heeft het recht op inzage, wijzigen, wissen en ontvangst van al zijn of haar geregistreerde gegevens

Dit verzoek kan worden ingediend bij het secretariaat via de email info@uplr.nl

Van wijziging en/of verwijdering zal schriftelijk een bevestiging aan de verzoeker worden verzonden. De wijziging en/of verwijdering zal uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen plaatsvinden. 

Gelezen en akkoord getekend

Utrecht, 

voorzitter                                                                                             secretaris

Versie: 10 nov 2018