Partners en vrienden

Het UPLR kent PARTNERS: organisaties en instellingen waarmee incidenteel of structureel wordt samengewerkt en die ons soms ook financieel ondersteunen. VRIENDEN zijn personen die aan het werk van het Platform bijdragen of zich verbonden voelen met de doelstellingen. Zij kunnen desgewenst worden vermeld op deze site, op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rond het UPLR en uitnodigingen voor evenementen ontvangen.

PARTNERS

zinia
Zin in Utrecht

Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers die aan inwoners van de gemeente Utrecht ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Dit doen wij in de vorm van individuele gesprekken en door het organiseren van bijeenkomsten. www.zininutrecht.nu

artje

Art.1 Midden-Nederland
ART.1 MIDDEN NEDERLAND (MN) is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken. De naam van de stichting is rechtstreeks afgeleid van artikel 1 van de Grondwet: “allen die zich in nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.”

BIBIN – Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland

In de jaren zestig kwamen veel moslims als gastarbeider naar Nederland om daar het zware werk te doen. Overheid en bevolking stonden er toen niet bij stil dat deze harde werkers hier zouden blijven, en hun gezin overbrengen naar Nederland. Nu, ruim 55 jaar later, overlijden ze. Coronamaatregelen verhinderen repatriëring naar het land van herkomst. Er zijn echter weinig islamitische begraafplaatsen waar hen eeuwige grafrust wordt geboden. Dit zorgt voor grote problemen, in Nederland en de europese landen om ons heen. De Stichting Bijzondere Begraafplaatsen In Nederland (BIBIN) zet zich belangeloos in voor de realisatie van islamitische begraafplaatsen in Nederland. Het UPLR stelt zich achter dit streven, en ondersteunt hen om dit te realiseren.

VRIENDEN

Vriend worden van het UPLR?
Voor slechts 10 euro per jaar rekenen we je graag tot de vrienden van het UPLR! Als je dat wilt, vermelden we hieronder (binnenkort) je naam (voornaam, achternaam). Je emailadres verschijnt niet op deze plek, maar we noteren die apart om je te informeren.

Giften kunnen worden overgemaakt op onze rekening bij TRIODOSBANK, NL85 TRIO 0198 5444 13 De Stichting UPLR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 52527476.